KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 29 april 2014

DE HEL VAN WONINGCORPORATIE STADGENOOT! WAT GAAT ER MET NICO VAN DEN HAM GEBEUREN

Hoop op nog meer rechtszaken

De HEL van Stadgenoot
Wat gaat er de komende tijd met Nico van den Ham gebeuren?
Vijf lange onzekere, slopende jaren jaren is Nico door woningcorporatie Stadgenoot bedreigd met woningontruiming. Vijf lange, uitputtende jaren is Nico door Stadgenoot en haar kliek massaal valselijk beschuldigd van de meest ernstige misdrijven. Nico is op aansporing van een criminele politieagent die met Stadgenoot >>> samenwerkt in elkaar geslagen om hem het lesje te leren geen klachten in te dienen over de politie. Om hem nog eens duidelijk te maken dat hij geen vuile zaakjes over Stadgenoot en de politie mag melden is de 61 jarige Nico ook nog eens op valse gronden gearresteerd en opgesloten.

Corrupte instanties
Bij geen enkele instantie, die daar zogenaamd voor bedoeld zijn, heeft Nico zijn (semi) Horror-Staats-Terreur verhaal mogen vertellen. Nico zijn mond werd gesnoerd en de vele bewijsstukken zijn overal door corrupte partijdige meesters in de rechten genegeerd. Bovendien mochten getuigen absoluut niet worden gehoord. Niets, maar dan ook niets mocht worden uitgezocht. Telkens was een proces-verbaal van de op ambtseed liegende politieagent voldoende voor de juristen. Op ambtseed liegen, daar ging het nou juist in de meeste gevallen om. Op ambtseed liegen door een politieagent of een rechter is in deze schurkenstaat de normaalste zaak van de wereld. Als je daar over klaagt volgt nog meer vervolging en het mag absoluut niet worden uitgezocht of jou klacht daarover wel eens waar zou kunnen zijn. Alles is in het werk gesteld om de criminele organisatie Stadgenoot en haar steeds groter wordende misdaadkliek te beschermen. Een van de smerigste Amsterdamse doofpotzaken, mag beslist niet naar buiten worden gebracht.

Melder van vuile (semi) overheidszaken
Nico is uit nood een website begonnen in de hoop op die wijze (juridische) hulp te krijgen en tevens anderen te waarschuwen. Waarschuwen voor de meer dan smerige activiteiten van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek waaronder diverse instanties zoals politie, justitie en later ook de rechtspraak. Inzake deze website zag Stadgenoot en de door haar ingeschakelde derden, waaronder de zeer criminele, gewelddadige politieagent een mooie kans om Nico zijn eerlijke mond te snoeren.
Dit via een afgeraffeld kort geding, waarin aangeleverd bewijs voor Nico zijn beweringen opnieuw geen enkele rol mochten spelen. Aangeleverde bewijzen die dan ook doodleuk in het vonnis worden verzwegen.
De corrupte klassenjustitierechter liegt in zijn vonnis over van alles en nog wat, als het maar in het voordeel van Stadgenoot en haar kliek is. Het zijn te veel leugens en het is allemaal te omslachtig om dat allemaal in dit bericht uit een te zetten. Wij komen daar later zeker nog op terug.


Nico moet zich als een crimineel voor 01-05 melden bij het Deurwaarderstuig
Nergens kan Nico nu nog terecht om zich over deze misdadige smeerlapperij te beklagen en moet zich onderwerpen wat er nu gaat gebeuren. Alles is reeds geprobeerd tot aan de politiek toe, maar die geeft natuurlijk geen enkele reactie op dit soort smerige zaken. Denk daarbij ook aan de kwestie Demmink, waar deze site ook (in beperkte mate) over publiceert. Nico moet zich als een zware crimineel voor a.s. donderdag melden bij het betreffende meedogenloze deurwaarderstuig om zijn inkomsten op te geven, zodat die voor een gedeelte in beslag genomen kunnen worden. Nico heeft nooit schulden gehad en heeft geen misdrijven gepleegd, hij heeft alleen maar misdrijven gemeld!
Het leven is voor Nico al jaren een regelrechte HEL door de immense terreur van Stadgenoot en haar kliek.


Laatste hoop; nog veel meer rechtszaken!
De laatste hoop van Nico is dat er vanaf nu nog veel meer rechtszaken tegen hem worden aangespannen inzake zijn beschuldigingen jegens rechters, politie en diverse instanties zoals de Nationale Ombudsman.
Een rechtszaak aangespannen bijv. door 
mr. P.C. Kortenhorst, de partijdige, corrupte raadsheer van het Amsterdamse gerechtshof die Nico zo onbeschoft heeft behandeld tijdens een zogenaamde >>> rechtszaak en hem de mond snoerde toen hij over zijn ingebrachte bewijzen begon. Binnen 10 minuten was de zitting voorbij. Of mr. R.H.C. Jongeneel die zo partijdig en dus corrupt is om een >>> vonnis te presenteren dat vol staat met door hem verzonnen leugens en waar zijn smerige partijdige klassenjustitie van af druipt. En dan niet te vergeten de laffe misdadige, gewelddadige politie-leugenaar op ambtseed >>> Jack Druppers die al ong. een jaar lang te laf en te bang is om Nico op een normale manier aan te klagen. Want als er een rechter is die wél wat wil uitzoeken, dan 'hangt' hij.

Weinig hoop op eerlijk proces
Nico heeft weinig hoop op een eerlijk proces. Hij bezoekt veel rechtszaken van anderen en ziet hoe het er in deze Schurkenstaat aan toe gaat. Ook bezocht hij alle getuigenverhoren in de staats-pedo-zaak Demmink en hoorde hoe een raadsheer en officieren van justitie meerdere malen onder ede als kinderverkrachters werden benoemt. Geen van die vermeende pedo's worden verhoord en mogen zelfs ongestoord doorgaan met het voetvolk te straffen. Zie daarvoor de vreemde verklaring van het bestuur van het gerechtshof Den Haag >>> Verklaring gerechtshof Hoe achterlijk en misdadig wilt u het hebben? Dit is uw Nederland!
Nederland is een regelrechte schurkenstaat. Nederland bedient zich van zulke criminele werkwijzen, die menig dictator van een achterlijke Banana Republiek niet kan bedenken en dan ook jaloers maakt. De reguliere volksverlakkende media zwijgt.

Aanklachten tegen Nico
Ondanks dat het in dit land zo'n corrupt zootje is en dan met name in de rechtspraak, hoopt Nico dus op nog meer aanklachten. Klaag maar aan mr. Kortenhorst,
mr. Jongeneel en politieman Jack Druppers en wie daar nog meer behoefte aan heeft. Maar vervolg Nico op een normale wettelijke manier. Dat geldt vooral voor de laatst genoemde. Dus spoor niet een jonge vent aan om Nico weer in elkaar te laten slaan politieman Druppers, maar klaag Nico aan volgens de regels, zoals dat in een rechtsstaat zou moeten. 


Verbijsterend en beangstigend wat er allemaal kan en gebeurd in dit schurkenland.