KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 6 juni 2013

NICO VAN DEN HAM | STADGENOOT | NATIONALE OMBUDSMAN OF VOLKSVERLAKKER?

Afgelopen zondag mocht Nationale Ombudsman Volksverlakker de heer Brenninkmeijer weer eens in het programma Buitenhof komen vertellen wat hij vond van het vele Nederlandse politiegeweld in ons zogenaamde beschaafde Nederland.
Met zijn overbekende uitgestreken gezicht en een half pond hete aardappelen die in zijn justitiële keel liggen te garen, maakte hij het voetvolk wijs, dat de politie zich onzeker voelt en daarom zoveel mensen doodschiet.

Andere redenen van het vele politie geweld zijn volgens Brenninkmeijer, een beperkte fysieke conditie van de politiemensen. Verder zei hij letterlijk; 'heel vaak voelen politiemensen zich te alleen staan, omdat ze niet weten, kan ik ook aan, van dat maatje wat ik nu bij me heb, want wie is dat maatje eigenlijk.' De politieman kent de omgeving vaak niet en nog meer van dat soort onzin over de politiemaatjes kwam uit het bekakte justitiële keeltje van de voormalige rechter.

Ik hoop dat de familie Gürz Buitenhof ook heeft gezien. Dan kunnen zij zich gaan berusten in het feit, dat hun dierbare 22 jarige zoon Ihsan door 6 van die 'fijne' politie maatjes dood getrapt is, omdat de politie onzeker is, de omgeving vaak niet kent en in hun geval niet wisten, of zij wel van hun vijf maatjes aan konden en zich bovendien ook nog afvroegen, wie zijn die maatjes eigenlijk?

De familie Gürz wist natuurlijk niet, dat de politie-maatjes zulke verschrikkelijke problemen hebben. Nu weten zij dat wel en dat maakt natuurlijk een heleboel goed!
Hun verontwaardiging en boosheid zal, nu zij dat allemaal van volksverlakker Brenninkmeijer hebben gehoord, toch wel zijn omgeslagen in begrip.

>>> POLITIE TRAPT JONGE MAN DOOD

Dat zelfde geldt voor de familie van Mike Stok en schooljuffrouw Patricia Hoefnagel, de partner van Mike Stok. Ik hoop dat zij ook Buitenhof hebben gezien, want ook zij kunnen zich dan berusten in de dood van Mike. Ook hier zal het zelfde gelden. De schietende dienders die, de van de politie weglopende Mike, gewoon een aantal kogels in zijn rug hebben geschoten, kenden wellicht ook de omgeving niet.
Wisten niet of zij wel van hun maatje aan konden en wisten ook niet goed wie dat maatje eigenlijk was. Ja......en wat moet je dan?
Bovendien zit laag (op de benen) richten niet in de Nederlandse politieopleiding, 'dus dan schieten we maar in de rug, wat moet je anders?'

>>> POLITIE SCHIET WEGLOPENDE MAN KOGELS IN DE RUG

De 17 jarige Rishi Chandrikasing werd op 24 november 2012 meedogenloos door een politieagent dood geschoten op station Holland Spoor in Den Haag. Rishi rende van de politieagent weg, maar die heeft hem in zijn nek geschoten.
Rishi had geen wapen bij zich.Dit zijn slechts 3 voorbeelden hoe de blauw geklede dienders mensen vermoorden.
Er is heel veel meer, stroop het internet maar af! Meer blauw op straat? Nou, liever niet!

Voor een aandachtig luisteraar is telkens duidelijk te horen, hoe Brenninkmeijer het voetvolk verlakt. Vooral ook nu weer in Buitenhof. En als u nu denkt dat de presentator Pieter Jan Hagens naar aanleiding van zoveel verbijsterende onzin, dan toch wel wat kritische vragen zou gaan stellen. Nee hoor, die kijkt wel uit, want dan wordt Brenninkmeijer misschien wel boos en komt niet meer.

In werkelijkheid zal het Breninkmeijer aan zijn reet roesten, of er in dit keurige land mensen kapot worden geschopt, of heel laf in de rug worden doodgeschoten door de politie.

De Nationale Ombudsman en andere instanties waar je klachten over de overheid kunt indienen, hebben van diezelfde overheid een sussende opdracht. Geef het voetvolk, als ze een conflict hebben met de overheid, het idee dat ze worden geholpen, maar zorg er vooral voor dat ze niet in het gelijk worden gesteld.
Behoudens dan voor wat kleine simpele kwesties, die dan met heel veel valse trots op internet worden gepubliceerd, zodat het toch nog lijkt, dat het allemaal goed is geregeld en Nederland een keurig land is.

Buitenhof, het NOS journaal, Paul en Witteman, RTL nieuws en wat actualiteiten programma’s, en de kranten, kortom, de zelf-censuur pulp troep. Een biertje er bij, lekker kijken naar De Wereld Draait Door, of RTL Boulevard en het voetvolk laat zich gedwee indoctrineren door het soort, wat in die pulp media aan het woord komt.
Een biertje erbij en ze geloven het allemaal wel. Geeft ook een veilig gevoel, want dan lijkt het net, of de fundamenten van het 'veilige bestaan' nooit onder dat zogenaamde veilige bestaan zullen worden weggetrokken".

WANT: WIE ZWIJGT MAG MEEDOEN. WIE MISSTANDEN, OF WAT HEM IS OVERKOMEN MELDT, WORDT VERVOLGD

Ik zelf ben niet in elkaar geslagen door de politie maatjes en zoals u tijdens het lezen van dit bericht wel begrijpt, ook niet dood getrapt. Ik ben wel op aansporing van een laffe gevaarlijke politieagent, door een ong. 34 jarige boom van een vent in elkaar getrapt en gestompt. Zelf ben ik 60 jaar. Onder andere een gebroken vinger en een gebroken rib was het gevolg. Ik was nog maar net van de krukken af, waar ik meer dan vijf maanden gebruik van heb moeten maken en stond erg wankel op mijn benen.
Een verkeerde val tijdens al die trappen en stompen en ook ik had ook dood kunnen zijn.

Drie dagen nadat ik in elkaar was geslagen, ben ik op afspraak naar het politiebureau linneausstraat Amsterdam gegaan, voor het doen van aangifte van die mishandeling.
Na het doen van die aangifte, werd ik als gewond slachtoffer met een gebroken vinger, mijn hand in een brace en een gebroken rib, allemaal ten gevolge van die mishandeling, in mijn zestigste levensjaar nog eens op een hele laffe wijze en op valse gronden gearresteerd en opgesloten. Dit alles om mij het lesje te leren, niet klagen over de politie. Maar ook om mij te leren, helemaal mijn mond dicht te houden.
De mond helemaal dichthouden, omdat de vuile zaakjes van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, politie GGD enz. in de doofpot moeten blijven.

Natuurlijk heb ik klachten inzake al deze ongelooflijke smeerlapperij bij de Nationale Ombudsman ingediend. Substituut ombudsman mr. Van Dooren, de rechterhand van Brenninkmeijer heeft zich echter, te samen met Brenninkmeijer, in allerlei bochten gewrongen, om die vele ernstige klachten maar niet te hoeven behandelen.

Dat is op zo een smerige en misdadige manier gegaan, dat dat met geen pen te beschrijven is en daar zijn ook geen woorden voor. Die pen en die woorden heb ik op dit moment dan dus ook niet. Maar ik ga wel naar die pen en woorden op zoek en als ik ze gevonden heb, dan zal ik uitvoerig berichten over hoe ongelooflijk vuil en misdadig en partijdig de Nationale Ombudsman te werk gaat en het volk verlakt. Dat alles wel onder voorbehoud, want je weet maar nooit, wat mij allemaal nog te wachten staat.


Bekijk hier de uitzending >>>
BUITENHOF


             JURIDISCHE HULP GEVRAAGD 


 Bewerkt door onze corropte waarheidscommissie i.s.m. onze gewelddadige, politiezakenredactie