KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 15 juni 2013

WIJKAGENT LIEGT BEWONER UIT ZIJN WIJK KAPOT

Op bezoek geweest bij meldpunt discriminatie
Een paar weken geleden ben ik weer eens op bezoek geweest bij het Meldpunt Discriminatie.
Al weer ruim drie jaar geleden, loog politieman, buurtregisseur
J. Druppers mij op een uiterst negatieve manier met deze organisatie in contact.
Sinds die tijd kom ik zo af en toe, op afspraak, bij het meldpunt op bezoek om de steeds groter en complex wordende, voor mij zeer slopende kwestie te bespreken.


Lijsten met vermeldingen discriminatiemisdrijven
Die bezoeken aan het meldpunt hebben mij altijd goed gedaan! Ik word telkens warm en vriendelijk ontvangen, krijg een kop koffie en het horror verhaal wat mijn leven zo kapot heeft gemaakt, kan ik bij het meldpunt kwijt.

Deze keer echter heeft dat, 'van mij afpraten, mijn verhaal kwijt kunnen', mij geen goed gedaan. Ik kom hier later in dit bericht op terug.
Altijd wordt er tijdens die gesprekken nog wel even over de door politieman verzonnen lijsten met vermeldingen van de door mij gepleegde discriminatiemisdrijven gepraat.

'Medewerkers Meldpunt Discriminatie bang en ten einde raad' loog politieman Jack Druppers op ambtseed
Dat zelfde geldt ook voor de dramatische theatrale verhalen, die Druppers heeft verzonnen, over angstige vrijwilligsters van het meldpunt. Angstige vrijwilligsters, die politieman Druppers in wanhoop belden en hem vertelden hoe bang zij voor Nico van den Ham waren. De in ten einde raad verkerende medewerksters van het meldpunt vroegen politieman Druppers dan om raad, want zij wisten niet meer wat te doen.
Bij het meldpunt Discriminatie werken echter geen vrijwilligsters.
Ook dat is door de valse verhalen verzinnende politieman op ambtseed gelogen. Dit, omdat angstige, wanhopige vrijwilligsters, die hem in wanhoop om raad vroegen, meer dramatisch en zielig klinkt, dan professionele medewerksters.


'Meldpunt Discriminatie geeft uit angst valse verklaring!'
De 'bange, zich geen raad meer wetende vrijwilligsters' van het meldpunt hebben de intimiderende Nico van den Ham uit angst een schriftelijke verklaring gegeven, zo heeft Druppers later ook nog eens valselijk verklaard.
Een verklaring van het meldpunt, met daarin vermeld, dat er
 geen lijsten zijn!
Geen lijst met daarin vermeld, discriminatie- misdrijven door Nico Van den ham, gepleegd in de binnenstad en ook geen lijst met soortelijke vermeldingen, door mij gepleegd, maar dan in het wooncomplex waar ik woon.


'Meldpunt Discriminatie verklaard uit angst dat ik niet bedreigend ben!'

Het is allemaal van a tot z door deze gevaarlijke, liegende politieman verzonnen.
De medewerksters hadden, voor dat verhalenverzinner Druppers mij met hen in contact heeft gelogen, nog nooit van mij gehoord. Ook hebben zij schriftelijk verklaard, dat ik mij nooit intimiderend heb opgesteld tijdens mijn bezoeken aan het meldpunt.


Wijkagent in vrije tijd, bedenker van verhalen voor toneelstukken

Politieman, buurtregisseur Druppers, is in zijn vrije tijd schrijver van verhalen voor toneelstukken waar hij zelf ook in meespeelt.
Hij is daarin erg succesvol, zoals hij aan iedereen, die het maar horen wil
vertelt.

Helaas ook verhalen verzinnen in diensttijd politie
Helaas is Druppers ook bezig met het verzinnen van verhalen als hij in dienst is als politieman. Druppers misbruikt die verzonnen verhalen tijdens zijn werktijd, om zo te doen laten lijken, dat hij nog enigszins politiewerk verricht en tracht zo zijn volstrekte nutteloosheid als politieman te verhullen.
Ik ben van al zijn misdadige verzinsels heel erg het slachtoffer.
Dat zelfde geldt voor de vele andere zeer vuile en gewelddadige zaakjes van de buurtregisseur die ook niet mogen worden uitgezocht!


Medewerksters Meldpunt Discriminatie ook verontwaardigd over zoveel leugens van politieman Druppers.

Telkens als tijdens mijn bezoeken aan het Meldpunt Discriminatie
, er over de bovenstaande kwestie wordt gepraat, dan merk ik verontwaardiging in de reactie van de medewerkster van het meldpunt. Want ook de medewerksters zijn verontwaardigd over zoveel leugens van politieagent Druppers. Ook zij worden ongevraagd meegesleept in de vuile zaakjes van deze liegende politieman, die ook hen, zo van hun integriteit tracht te beroven. Het Meldpunt Discriminatie heeft nimmer buurtregisseur J. Druppers op gebeld! Alles is dus door de wijkagent verzonnen!!!

Er mag beslist niets worden uitgezocht!

Tijdens vorige bezoeken aan het meldpunt, heb ik al verteld hoe de Commissie voor de Politieklachten zich in allerlei bochten heeft gewrongen, om maar niets te hoeven uitzoeken. Politieman Druppers is uitgenodigd op een hoorzitting van de commissie waar hij nog veel meer leugens over mij mocht komen vertellen. Een hoorzitting, waar ik niet mocht komen! Een schriftelijke verklaring van nota bene de rechtbank werd genegeerd en zelfs niet benoemd. Ja, u snapt het al, die verklaring was in mijn voordeel.


Meldpunt Discriminatie mag niets verklaren en moet mond dichthouden van Commissie voor de Politieklachten
Medewerksters van het Meldpunt Discriminatie, mochten al helemaal niet op die hoorzitting komen verklaren. Ik had de Commissie voor de Politieklachten natuurlijk een kopie van de schriftelijke verklaring van het meldpunt doen toekomen en de commissie kon daar wel uit op maken, dat als de medewerkers zouden worden gehoord, Druppers zou worden ontmaskerd als een politieleugenaar. Een politieman die liegt en bedriegt. Een politieman die de ambtseed heeft afgelegd!!!
Niemand mocht worden gehoord, behalve Druppers! Die mocht nog meer komen liegen.

Nationale Ombudsman doet ook niet aan waarheidsvinding

Nadat ik door de onafhankelijke Commissie voor de Politieklachten die niets heeft uitgezocht in het ongelijk was gesteld, heb ik mijn klachten, zoals dat mogelijk is, bij de Nationale Volksverlakker, ook wel bekend als de Nationale Ombudsman, ingediend.
Maar ook die wringt zich, net zoals de Commissie voor de Politieklachten, in allerlei bochten om maar niets te hoeven uitzoeken. >>>
NATIONALE VOLKSVERLAKKER?
Op wat voor een uitzonderlijke lage, achterbakse en misdadige manier dat is gegaan, is eigenlijk niet te beschrijven.
Toch zal ik dat proberen te doen in een van mijn volgende berichten.


Bezoek Meldpunt heeft dit keer geen goed gedaan

Aan het begin van dit bericht melde ik, dat de bezoeken aan het meldpunt mij altijd goed hebben gedaan, maar dit keer niet. Dat komt omdat ik opnieuw heb  geconstateerd dat de medewerksters van het Meldpunt Discriminatie nog steeds verontwaardigd reageren en verongelijkt kijken, als er over de van a tot z verzonnen verhalen van politieman Druppers wordt gepraat. Ook zij voelen zich oneerlijk behandeld, want zij hebben nimmer contact met politieman Druppers gezocht. hij heeft het allemaal verzonnen.

Massaal corruptie bij Politie, Justitie, onderzoekscommissies, media zwijgt!
Sinds mijn laatste bezoek aan het Meldpunt Discriminatie, denk ik steeds aan die verongelijkte blik van de integere medewerkster. Ik denk ook aan de corrupte juristen van de partijdige Commissie voor de politieklachten en de corrupte juristen van de Nationale Ombudsman. De reguliere media zwijgt en de meesten (die zelf niet geconfronteerd met zoveel onrecht) geloven het allemaal braaf.

Onnozele brieven van officieren van justitie
Ik denk ook aan de Hoofdofficier van Justitie mr. Hofstee, die, hoe asociaal kan zo'n man zijn, helemaal geen antwoord geeft op een klacht. Ik denk ook aan de vele andere meesters in de rechten waar ik mee te maken heb. Andere officieren van justitie, waar ik de meest denkbare onnozele brieven van heb gekregen.
Brieven die zo onnozel zijn en inhoudelijk nergens over gaan. Allemaal om maar om de feiten heen te kunnen zeilen en niets uit te hoeven zoeken, om zo elkaar de handen boven het hoofd te houden en elkaars vuile zaakjes af te dekken.


Het door en door corrupte Nederland
Hoe oneerlijk, hoe smerig, gaat het er hier in Nederland aan toe?
Kan het nog erger? Kan het nog vuiler? Ja het kan nog heel veel vuiler! Stroop het internet maar af! Ga op zoek naar het alternatieve nieuws op internet, want via de heersende media, wordt u belazerd en geïndoctrineerd tot op het bot! Er is zo veel onrecht, en zo veel ongelooflijke smeerlapperij bij de overheid. Zo veel onschuldige mensen worden volledig kapot gemaakt.
Het maakt mij allemaal heel erg wanhopig en boos en er is (althans voor mij), niet op een normale manier, mee te leven.


Hoe politieman Jack Druppers mij in contact heeft gelogen met het Meldpunt Discriminatie

Leest u hier >>> HOE WORD JE EEN RACIST

Hoe partijdig de Commissie voor de politieklachten te werk gaat:

>>>
 
COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN DEEL 1

>>>  COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN DEEL 2

>>>  COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN DEEL 3

I.s..m. onze waarheidscommissie en onze corrupte, zuipende politiezakenredactie