KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 16 september 2014

VERSLAG RECHTSZITTING WONINGCORPORATIE STADGENOOT NICO VAN DEN HAM

Gronden
Gisteren vond er op verzoek van Melder van Misstanden en >>> Brandstichtingen Nico van den Ham het vervolg plaats van het kort geding wat Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot tegen Nico heeft aangespannen. Dat kort geding begon op 25 juli 2014 en werd gisteren voortgezet.
>>> Misdaadgroep Stadgenoot heeft gronden nodig om de huuropzegging per 1 februari 2015 die Nico heeft ontvangen te kunnen motiveren en misbruikt kort geding rechter mr. S.G. Ellerbroek om die gronden via een kort geding te creëren. 


Rechter voorliegen 
Op 25 juli loog misdaadgroep Stadgenoot via haar gemachtigde, deurwaarder Boudewijn van het -2 cm. dik kogelvrij glas- deurwaarderskantoor Van der Hoeden | Mulder de rechter schaamteloos voor, dat Nico een aannemer niet in zijn woning wilde toelaten om werkzaamheden te verrichten. Nico is wettelijk verplicht de aannemer de gelegenheid te bieden die werkzaamheden uit te voeren. Nico weet dat heel goed! De aannemer kwam echter op de afgesproken tijdstippen niet opdagen, dus Nico kon de aannemer niet in zijn woning laten!

Proces-Verbaal
Tijdens de eerste kort geding zitting op 25 juli, is op initiatief van de rechter overeengekomen dat de werkzaamheden maximaal 5 aaneengesloten werkdagen in beslag zullen nemen. Daar is tijdens de zitting proces-verbaal van opgemaakt en getekend door alle partijen. Nico ontving op 4 augustus jl. van Stadgenoot een brief waarin zij aankondigde op 17 september a.s., op een woensdag dus, te zullen beginnen met de werkzaamheden. Nico ging daar niet mee akkoord en verzocht de rechter de behandeling ter zitting voort te zetten. 

Voortzetting kort geding
Gisteren ging het dus om de 5 aaneengesloten dagen en dan kan het niet anders dan dat er op een maandag wordt begonnen met het werk. Stadgenoot stelde echter dat zij alle werkzaamheden binnen drie dagen in Nico zijn woning zal uitvoeren en de rechter heeft daarmee ingestemd. De meeste woningen in het complex zijn nu aan de beurt geweest en in geen een woning zijn de werkzaamheden binnen 5 dagen afgerond!
Nico heeft de rechter verteld dat er nooit een aannemer aan zijn deur is geweest en de aannemer er ook niet in kon laten. Dat heeft de rechter de vorige keer ook wel begrepen. Nico heeft de rechter gevraagd de overeenkomst in stand te houden en hem niet te veroordelen, omdat dat Stadgenoot gronden oplevert om de onmenselijke huuropzegging te motiveren. Dat was blijkbaar een goede tip van Nico aan de rechter, want die heeft hem later op de dag veroordeeld in het belang van misdaadgroep Stadgenoot.  

Geen overeenkomst maar een veroordeling.
Na 15.00 uur kon Nico het vonnis ophalen bij de rechtbank. Nico heeft dus zelf de rechter op een goed idee gebracht om Stadgenoot verder te helpen met Nico de dood in te jagen door hem de straat op te kwakken, want de overeenkomst is door de rechter omgezet in een veroordeling voor Nico! Nico had gevraagd aan de rechter of hij woningcorporatie Stadgenoot wilde gebieden zich aan datgene te houden wat de rechter op 25 juli zelf had bedacht en waarvan hij zelf proces-verbaal van heeft opgemaakt! De rechter heeft Nico beloond door hem te veroordelen. 

2e verzoek
Als 2e punt heeft Nico de rechter verzocht Stadgenoot te gebieden haar criminele acties jegens Nico op te schorten tot na de ingrijpende renovatie van zijn eenkamerwoning. Ook Nico heeft immers tijd nodig om zijn spullen in te pakken en ruimte te maken voor de bouwvakkers en zich verder ten dienste te stellen aan Stadgenoot. Rechter Ellerbroek heeft zonder dat Nico hem daartoe had verzocht, op de site van Nico gekeken en heeft daar de psychiaters die door Stadgenoot voor de 6e keer op Nico waren afgestuurd
>>> gezien en >>> gehoord


Psychiaters zijn 'uit de lucht komen vallen'
De rechter vroeg Stadgenoot om uitleg, maar misdaadgroep Stadgenoot wist niet waar die Psychiaters vandaan waren gekomen. De rechter opperde nog dat hij de psychiaters duidelijk had horen zeggen dat ze vanwege huurschuld (die Nico absoluut niet heeft!) kwamen, maar nee Stadgenoot wist nergens van.
In het vonnis wordt Stadgenoot dan ook niet opgelegd Nico even met rust te laten zodat hij mee kan werken aan de sloopwerkzaamheden.

Stadgenoot wil dat Nico tegenwerkt
Misdaadgroep Stadgenoot doet er alles aan om het Nico onmogelijk te maken mee te werken aan de renovatie, want Stadgenoot heeft gronden nodig om de huuropzegging te motiveren. De rechter legt Stadgenoot, ondanks dat Nico dat heeft verzocht, daarbij geen strobreed in de weg! 

Nieuwe Misdaadactie
Nico heeft een brief van Stadgenoot gekregen. In die brief wordt hem verweten een huurschuld van 548,52 te hebben en er wordt gedreigd met woning ontruiming. Bij dat schrijven is een overzicht rekening-courant gevoegd. Dat schrijven is zo vreselijk verwarrend dat niemand er wat wijs uit wordt. Nico heeft zijn afschriften gecontroleerd en uit niets blijkt, dat Nico een huurschuld heeft of te laat is met betalen. 

Opnieuw instantie op Nico afgestuurd
Tevens is er weer een andere instantie op Nico afgestuurd. Dit keer zijn dat
geen >>> psychiaters  maar is dat de organisatie 'Dynamo' en die moet bemiddelen inzake de huurachterstand. Er valt echter niets te bemiddelen want er is geen huurachterstand.  


A.S. Dinsdag weer een rechtszaak 
Op dinsdag 23 september om 09.30 u. wordt het kort geding voortgezet tenzij Nico het afzegt. Nico verwacht onbeheersbare ellende de komende dagen, want de criminele organisatie Stadgenoot en haar kliek mag en kan echt alles in keurig Nederland Schurkenland.
Ook als het gepeupel de dood wordt ingejaagd!


Door onze klassenjustitie-rechtbankredactie