KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 15 augustus 2014

Mr. Melanie Bos van misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot liegt rechter keihard voor in rechtszaal

Afspraken maken met criminelen op het kantoor van Stadgenoot, valse aangiftes doen, bewakingscamerabeelden wegmaken of manipuleren, bedreigingen enz. Niets gaat het onnozel, corrupt en intens vals bedrijfsjuristenwicht te ver en doet alles voor haar criminele baas.

Melanie Bos
Mr. Melanie -verbeten lachje- Bos verwijt Nico van den Ham het niet opvolgen van een vonnis van een corrupte rechter, maar veegt zelf de reet af met een proces verbaal opgemaakt tijdens een rechtszitting en heeft daarmee schijt aan de rechter die, bij hoge uitzondering, nu eens niet naar de pijpen van misdaadgroep Stadgenoot danste.

Steeds meer empathie-loos tuig bereid om de doofpot-misdaadgroep Stadgenoot bij te staan met het plegen van veel leed en ellende veroorzakende misdrijven jegens haar huurders én om Nico van den Ham dakloos te maken en hem zo te vermoorden.

Rechter voorliegen
Grijnzend logen Melanie Bos van Stadgenoot en Jeroen Boudewijn van het Amsterdamse -2 centimeter dik kogelvrij glas- deurwaarderskantoor Hoeden | Mulder, op 25 juli de >>> rechter voor, dat Nico op 18 en 19 juni jl. geen toegang wilde verlenen in zijn woning aan een aannemer. Die aannemer zou op genoemde dagen komen om werkzaamheden in de woning te verrichten.
Nico had echter veel bewijsmateriaal dat aantoonde, dat de 2 in vuile zaakjes gespecialiseerde beroepsleugenaars de rechter glashard zaten voor te liegen en dat het juist de >>> criminele organisatie Stadgenoot en haar kliek is, die de gemaakte afspraken niet na was gekomen. Er is op de 2 afgesproken dagen niemand aan de deur van Nico geweest. De rechter koos een (bemiddelende) tussenoplossing.
Er werd tijdens de zitting proces verbaal opgemaakt. In dat P.V. is opgeschreven wat tijdens de zitting is overeengekomen en dat is door alle partijen ondertekend.


Misdaadgroep Stadgenoot volstrekte schijt aan rechter
Opnieuw blijkt nu, dat misdaadgroep Stadgenoot de voor alle bewoners zo onmenselijke, levens ontwrichtende renovatie ook nog eens misbruikt om Nico dakloos te maken.
Alles maar dan ook >>> alles wordt (al vijf lange jaren) ingezet om Nico nog verder kapot te maken. Stadgenoot wijkt nu sterk af van datgene wat in de rechtszaal is overeengekomen en waar proces verbaal van is opgemaakt. Nico heeft geprobeerd contact te krijgen met Stadgenoot om toch nog wat te overleggen en 'zat' daarvoor uren in het wachtmenu van Stadgenoot. Als er dan uiteindelijk wordt geprobeerd om door te verbinden, dan wordt er weer na lang wachten (na lang overleg 'zeg maar dat ik er niet ben') verteld dat mijnheer Boomgaard de projectleider-leugenaar er niet is. 


Groot Amsterdams doofpotschandaal

Om een van de >>> grootste vuilste doofpotschandalen van Amsterdam onder het vloerkleed te houden, heeft woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek Nico van den Ham de afgelopen vijf jaar vele, vele malen vals beschuldigd van vele, vaak ernstige, misdrijven. Stadgenoot en haar kliek heeft Nico in elkaar laten slaan, op valse gronden opgesloten en er is maar liefst 6 keer getracht Nico voor >>> gek te laten verklaren. Dat laatste gebeurd vaak met ongewenste melders van misstanden-drijven want met een gek hoef je geen rekening te houden en dus ook niet naar te luisteren.
Dank zij Nico zijn grote rechtsgevoel, eerlijkheid en vasthoudendheid is dat mond snoeren nog steeds niet gelukt en psychiater >>>
Herman -pedo poster- Plas van de
>>> Amsterdamse GGD heeft de moed ook opgegeven. 

Verzoek aan rechter
Melanie Bos en Jeroen Boudewijn hebben de rechter op 25 juli jl. schaamteloos voor zitten liegen om gronden te creëren die de huuropzegging, die Nico onlangs heeft ontvangen in een komende bodemprocedure te funderen. Ook dat is niet gelukt en nu probeert Stadgenoot het opnieuw met datgene wat is overeengekomen tijdens de rechtszitting en opgeschreven is in het proces-verbaal te negeren. Er moeten 5 aaneengesloten dagen worden gewerkt in de woning van Nico en dat heeft Stadgenoot nu op eigen houtje veranderd. Als Nico daar mee akkoord gaat kan Stadgenoot doen wat zij wil, want Nico is dan immers akkoord gegaan met de nieuwe door Stadgenoot gecreëerde situatie


Nieuwe rechter
Rechter mr. S.G. Ellerbroek die het bewijsmateriaal wat Nico had ingebracht zo goed heeft bestudeerd is de aanstaande weken op vakantie. Dit deelde hij tijdens de zitting mede. Wellicht richt Melanie Bos van Stadgenoot en Jeroen Boudewijn van het
- 2 cm. dik kogelvrij glas- deurwaarderskantoor Hoeden | Mulder nu alle hoop nu op die eventuele andere plaatsvervangende rechter als Nico de rechter gaat verzoeken de behandeling ter zitting voort te zetten. Een rechter die niet naar bewijzen kijkt en lak heeft aan wet en regel en een grote (semi) misdaadgroep 'niet in de kou laat staan' zoals we dat vrijwel altijd zien bij 'groot tegen klein' rechtszaken.


Onzeker
Ondanks een rechtszaak dus weer geen duidelijkheid want Stadgenoot doet wat zij wil. Grote onzekerheid dus en die slopende onzekerheid is er voor Nico al 5 lange jaren.
Nico vecht echter door, ofwel moet wel doorvechten en gaat alleen akkoord met datgene wat ter zitting is overeengekomen en in het proces-verbaal staat vermeld! Tenzij er nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt, want een nieuwe (door Stadgenoot gecreëerde)
 situatie behoeft nieuwe afspraken. Afspraken die geen mogelijkheden bieden om voor misdaadgroep Stadgenoot gronden te creëren om de misdadige onmenselijke huuropzegging te motiveren.
Een 61 jarige man per 1 februari a.s. de straat op kwakken is regelrechte MOORD!


Van onze -verpulver het klootjesvolk- redactie