KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 27 juli 2014

KORT GEDING WONINGCORPORATIE STADGENOOT TEGEN NICO VAN DEN HAM

Kort geding woningcorporatie Stadgenoot | Nico van den Ham tot grote verbazing van Nico bevredigend verlopen.

De kwestie
Woningcorporatie Stadgenoot vroeg de rechter Nico te veroordelen om de toegang tot zijn woning te verschaffen en voor zo nodig de woning met behulp van de politie te ontruimen om renovatie werkzaamheden uit te voeren. Stadgenoot heeft ook de huur opgezegd van Nico zijn woning, omdat hij weigert de vele berichten inzake de woningcorporatie op deze website, die gaan over ernstige veel ellende en leed veroorzakende misdrijven, te verwijderen of aan te passen.

Argumenten voor volgende rechtszaak

Stadgenoot heeft in een komende huurontbindingsprocedure argumenten voor die procedure nodig en loog de rechter daarom via de dagvaarding en tijdens de zitting voor, dat Nico geen medewerking wilde geven aan de verbouwing. Opnieuw de omgekeerde wereld want er waren afspraken gemaakt om op 18 en 19 juni jl. het werk uit te gaan voeren. Toen is er niemand op komen dagen en is ook niets afgezegd!

Verhaal halen bij aannemer met voicerecorder
Nico, is wat later daarover verhaal gaan halen bij de heer Willem Brugman die voor de aannemer de contacten onderhoudt met de bewoners. Brugman verklaarde aan Nico, dat er geen kozijnen waren aangeleverd en die dus dan ook niet geplaatst konden worden. Bij het verlaten van het tijdelijke kantoortje van Brugman sprak een medebewoner Nico ook nog eens aan met een zelfde verhaal. Ook die bewoner had afgesproken, vrij genomen en ook bij hem kwam niemand opdagen en is niets afgezegd. Het gesprek met de heer Brugman én de medebewoner is door Nico met een voice recorder opgenomen. Die gespreksopnamen zijn naar de rechter toegezonden.

Rechter goed voorbereid
Rechter mr. S.G. Ellerbroek was goed voorbereid en had kennis genomen van die gespreksopnamen en had ook de >>> video bekeken waarin te zien is hoe het ranzige dronken gedrocht dat op zondagavond 22 juni om 22.30 u. uit naam van Stadgenoot de woning van Nico is binnengedrongen. Ook wekte de rechter de indruk dat hij de brieven en de e-mails van Nico aan zowel Stadgenoot en deurwaarderskantoor Hoeden | Mulder goed had bestudeerd.

Kritische vragen
Wellicht doordat de rechter alles had gelezen, bekeken en beluisterd, stelde hij kritische vragen aan de tegenpartij. De rechter wilde weten aan wie Nico precies de toegang van zijn woning had geweigerd en wanneer. Zowel de gemachtigde van Stadgenoot de heer Boudewijn van het deurwaarderskantoor Hoeden | Mulder als de bedrijfsjurist van Stadgenoot mevrouw Bos konden daar geen antwoord op geven. Ook vond de rechter de schriftelijke verklaring van de heer Brugman, de medewerker van aannemer Hemubo, zwak. In die verklaring staat: Woensdag 18 juni is er niet gestart met de werkzaamheden omdat alsnog de toegang niet zou zijn verleend. Een nogal zwakke stelling, zo liet de rechter blijken. Onder de verklaring is bovendien geen handtekening geplaatst. Volstrekt onduidelijk is dus wie die verklaring heeft opgesteld.

Bewijzen
Nico kwam dus met meerdere gesprek- en video-opnamen. Er is ook ook nog een andere opname door Nico aangeleverd. Dat betreft een telefoongesprek waar Brugman zegt dat er communicatiefouten zijn gemaakt. Ook zijn er een aantal mails van Nico aan het dossier toegevoegd en dat zelfde geldt voor bij Stadgenoot afgeleverde brieven tegen een ontvangstbewijs. 

Rechter wilde zich niet over andere zaken buigen
De rechter deelde mede dat hij niet naar andere zaken wilde kijken die, zo begreep hij wel, de grondslag vormen van deze kwestie. Het gaat hier om een zeer groot doofpotschandaal inzake honderden door Stadgenoot gewenste >>> brandstichtingen en andere door Stadgenoot gepleegde misdrijven. De daarmee veel ellende en leed veroorzakende Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek stelt al jaren alles in het werk om Nico daarover de mond te snoeren. Dat het in deze verzonnen kwestie daar dan eigenlijk ook alleen maar over gaat, blijkt wel uit het feit dat deurwaarder Boudewijn van het kantoor Hoeden | Mulder het vonnis inzake deze >>> website op het laatste moment aan het dossier heeft toegevoegd. 

Zaak wordt aangehouden

Rechter mr. S. Ellerbroek stelde voor om de zaak aan te houden tot de werkzaamheden klaar zijn. De zitting werd even geschorst en onderwijl is er een proces-verbaal opgesteld. In dat verbaal staat dat ter zitting beide partijen een regeling hebben getroffen. Zowel woningcorporatie Stadgenoot zal zich aan die afspraken moeten houden en Nico natuurlijk ook. Het proces verbaal is door beide partijen, de gemachtigden, de rechter en de griffier getekend.
De procedure wordt aangehouden voor onbepaalde tijd. Ieder van de partijen is bevoegd om aan de kantonrechter te verzoeken de behandeling ter zitting voort te zetten. Nico spreekt de hoop uit dat het zo ver niet hoeft te komen.

Controle
Ook had de rechter een oplossing om elkaar te houden aan de overeengekomen regelingen. Het beste was volgens hem, om partijdigheid te voorkomen, dat er een andere deurwaarder bij zou worden geroepen als afspraken niet worden nagekomen.
De rechter kon echter niet voorschrijven dat er een andere deurwaarder standby moet worden gehouden om nieuwe problemen te rapporteren.
Dat moeten partijen zelf regelen zo vertelde hij. 


Camerabeelden
Wel opperde de rechter, dat er met een camera ook heel goed vast te leggen is, als een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. En een camera heeft Nico wel en die zal hij dan ook zeker in de aanslag houden op de nieuwe afgesproken tijden.
Hopelijk leidt dat niet tot nieuwe ergernis, want bij woningcorporatie Stadgenoot hebben ze een enorme hekel aan opnameapparatuur. Behalve als het hun eigen bewakingscamera's betreft, omdat Stadgenoot dan met de opgenomen beelden, al dan niet te samen met de politie, kan >>> frauderen


Rechtspraak
Wie Nico kent of deze site volgt, weet dat Nico geen enkel vertrouwen in de rechtsspraak heeft. Dat komt o.m. omdat in de afgelopen 5 jaren rechters, maar ook andere juristen, zoals die van de Nationale Ombudsman, openlijk en schaamteloos hun kont hebben afgeveegd met de vele bewijzen die Nico heeft van al datgene wat hij in de omvangrijke doofpot kwestie op deze site beweerd. Ook mochten er nooit getuigen in zijn voordeel worden verhoord. 

Boos
Nico was al ver voor dat de zitting begon boos en opgefokt. Dat was voor de rechter, de andere aanwezigen waaronder het publiek wel te merken. Toen Nico door kreeg, dat rechter Ellerbroek grote dossierkennis had en ook kritische vragen aan het grote Stadgenoot stelde 'klapte hij van verbijstering dicht'. Nico moet afwachten wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Woningcorporatie Stadgenoot en haar steeds groter wordende kliek is tot alles, maar dan ook tot alles in staat. Nico zijn leven is door de terreur van deze misdaadgroep totaal verwoest. Het is een gevecht dat Nico in zijn eentje (behalve dan op die momenten dat zijn advocaat hem bijstaat) tegen steeds meer ingeschakeld tuig, moet voeren en dat is bijna niet te doen.

Grote dank aan advocaat!
Nico spreekt grote dank uit aan zijn advocaat, die zich op een geweldige wijze heeft ingezet en zelfs buiten kantooruren met deze zaak bezig is geweest! 

Van onze rechtbankredactie 

_________________________________________________________________

Oproep!
Twee heel aardige jonge mensen zijn in deze keiharde maatschappij buiten hun schuld de straat op gekwakt. Zij kunnen niet meer bij het Leger des Heils terecht omdat die een maximum hanteert. Woonruimte gezocht in Amsterdam. Vrijwel alles is welkom! Kraakpand, Caravan, Tijdelijk etc. Tel: Ranjana 06-37487854