KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 7 februari 2014

STADGENOOT SOMMATIE VOOR NICO VAN DEN HAM

PERSBERICHT

SOMMATIE VAN DURE GRACHTENGORDEL ADVOCAAT VOOR DEZE SITE. NOG SLECHTS 2 DAGEN EN DEZE WEBLOG MOET WEG!!!

Vandaag zou op deze site een artikel over de Nationale Ombudsman geplaatst worden. Op de andere (tijdelijke) renovatie site een artikel voor de huurders aan het Prins Bernhardplein te Amsterdam. Beiden gaan niet door.

Gisteren ontving ik een mail van het elite advocatenkantoor Keizerhof aan de Herengracht 320 te Amsterdam. Het betrof een sommatie van advocaat Richard Polle.
Een aangetekende brief werd in die mail aangekondigd. Die heb ik nog niet ontvangen. 

Mij wordt gesommeerd deze site en de de tijdelijke renovatie site en mijn Wordpress site uiterlijk op zaterdag 8 februari 2014 om 00.00 uur van het web te verwijderen. 

Het volgende wordt mij o.a. medegedeeld:

'Indien u niet tijdig voldoet aan deze sommatie zal ik in kort geding onder meer een gebod tot verwijdering van de onrechtmatige uitlatingen vorderen op verbeurte van een dwangsom. Tevens zal ik in dat geval namens cliënt de huurovereenkomst met u opzeggen en in een bodemprocedure de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde vorderen.' 

Ik mag dus niet meer melden inzake de criminele, soms levensgevaarlijke werkwijzen en activiteiten van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek.

Misdaden begaan door een grote organisatie wordt opnieuw beloond, het melden en waarschuwen daarvan zwaar bestraft! 


Is dit de aanloop naar een diepgaand onderzoek naar vele criminele activiteiten van deze criminele organisatie? Er mocht nog nooit wat worden uitgezocht! 

Morgen meer nieuws op deze site, de volledige sommatie en mijn antwoord op deze zoveelste poging Nico van den Ham, Melder van Misstanden, Klokkenluider helemaal te vernietigen.


Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!


JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 


In het kader van openheid en hoor en wederhoor, wordt deze publicatie via e-mail ook verzonden naar onder andere de volgende adressen:


polle@keizershof.nl
pers@amsterdam.politie.nl
pdehaas@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mvanduijn@stadgenoot.nl
woonbegeleiding@stadgenoot.nl
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
Dhr. H. Plas psychiater- >>> bungalowverhuurder vangnet@ggd.amsterdam.nl


I.s.m. onze corrupte juridische-zakenredacteur