KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 5 december 2013

POLITIE BUURTREGISSEUR VALS PROCES VERBAAL

EMAIL BERICHT    

IN HET KADER VAN HOOR EN WEDERHOOR.   DEEL 4 (slot)

Dames en heren  P. de Jong, M.Bos,  J. Bulder,  P. de Haas, R. Boomgaard, H. Plas GGD Amsterdam en mijn advocaat (die ik dit bericht apart heb toegezonden).

In het kader van hoor en wederhoor,  zend ik u het volgende bericht toe.

Personen van uw organisatie en uw kliek worden in het artikel genoemd, dus vandaar deze email.

Politieman Jack Druppers, waar u zo intensief en zo 'fijn' mee samenwerkt, zoals u bij herhaling mededeelt, heb ik het bericht niet toegezonden. Dit omdat politieman Druppers mij heeft verboden contact met hem op te nemen.

De aanwijzingen van een politieagent moeten altijd worden opgevolgd en daar geef ook ik, natuurlijk gevolg aan. Maar, ik reken er op en ben er van overtuigd, dat u mijn publicatie met grote graagte aan politieman Druppers doorstuurt.


Ook via twitter berichten weet ik politieman Druppers via een omweg wel te bereiken, dus hij ontvangt het überhaupt wel. Dit alles slechts in het kader van hoor en wederhoor.
Hier de link naar het bericht >>> Corrupte politieman schrijft vals proces-verbaal
Nico van den Ham
Journalist, Melder van Misstanden

--
Nico van den Ham
Prins Bernhardplein xx
1097 BK Amsterdam
020-2235980
06-19215778

___________________________________________________

Persbericht

Vals Proces-Verbaal deel 4 (slot)

Juristen doen niet aan waarheidsvinding

In het vorig bericht besloot ik met een opsomming van de instanties waarvan de bedoeling is, dat de juristen die daar werken op zoek gaan naar waarheidsvinding.
Helaas gaat het keurige justitiële soort daar niet naar op zoek, maar is uitsluitend geïnteresseerd in hoe dekken wij de vuile zaakjes van elkaar, de elite, en hun blauw geklede hulptroepen af.

Hoe vuil, hoe corrupt, het maakt de juristen niet uit

Het maakt daarbij absoluut niet uit hoe vuil en crimineel die zaakjes zijn, als het maar in de doofpot blijft. Ook het feit dat anderen door hun corrupte smeerlapperij helemaal kapot gemaakt worden interesseert deze netjes/bekakt pratende gewetenloze asocialen helemaal niets. We gaan verder met mijn reactie op het vals opgestelde proces-verbaal, deel 4 en slot.

Lijsten met discriminatie misdrijven
Opnieuw haalt politieman Druppers in zijn valselijk opgestelde proces-verbaal zijn >>> verzonnen discriminatieverhaal nog maar eens uit de kast.  En opnieuw sleurt de laffe corrupte, tot nu toe onschendbare politieman onschuldige medewerksters van het Meldpunt Discriminatie door zijn criminele politie-slijk, door te liegen dat de medewerksters Druppers meerdere malen (uit angst en wanhoop) op hebben gebeld.

Laffe crimineel die mij op aansporing van Druppers in elkaar heeft getrapt.
Dan komen we in het proces-verbaal eindelijk bij de laffe crimineel, die mij op aansporing van de corrupte gewelddadige politieman zo in elkaar heeft getrapt. Druppers heeft ook hier over weer een verhaal verzonnen en besteed er in het proces-verbaal zo min mogelijk aandacht aan. Druppers rept met geen woord over mijn beschuldiging aan zijn adres, dat hij de dader heeft aangespoord mij volledig in elkaar te trappen. Ook over de door Druppers gearrangeerde arrestatie op valse gronden besteed de politieman zo laf als hij is, geen woord. Politieman Jack Druppers weerlegd nooit iets, maar dekt zijn leugens alleen maar af met nog meer leugens.

Omslachtig
Het is telkens heel veel werk om de vele leugens van Druppers en zijn opdrachtgever woningcorporatie Stadgenoot te weerleggen. Dat geldt zeker voor de mishandeling en drie dagen later de arrestatie om mij het lesje te leren, geen klachten indienen over de politie. Hoe dat allemaal is gegaan is een zeer omvangrijk verhaal. Dit is al deel 4 van 'Vals Proces-Verbaal' en tevens ook het slot. In latere berichten zal ik uiteenzetten hoe vuil die, door politieman Druppers gearrangeerde, mishandeling en arrestatie in zijn werk is gegaan. Dan zal ik ook publiceren hoeveel mensen hij hier weer voor heeft misbruikt. Dat zijn er veel, heel veel.

De vuile wapens van een corrupte politieman en justitie
Woningcorporatie Stadgenoot, politieman Druppers en de GGD Amsterdam werken zeer nauw samen en hebben net zoals het >>> tuig in zwarte toga  extreem vuile oneigenlijke wapens achter de hand. Vuile oneigenlijke wapens om een lastpak, een melder van misstanden, een melder van smerige levensbedreigende doofpotzaken, een klokkenluider dus, de mond te snoeren en helemaal kapot te maken. Een van die vuile oneigenlijke justitiële wapens is psychiatriseren, gewoon gek verklaren. Dan hoeft het justitiële en politie tuig geen rekening met je te houden, want je bent gek verklaard!

Theater-Politie man Druppers   Gek verklaren  Zelfverwonding

Pollitieman Druppers is een theaterman. Hij schrijft en speelt toneelstukken.
Daar is hij wél goed in en wist op een theatrale wijze de medewerksters van het 

>>> Meldpunt Discriminatie te misbruiken en zo ook hen ongevraagd mee te slepen in zijn criminele zaakjes. Bijna het eind van zijn valse proces-verbaal verzint de theatrale corrupte politieleugenaar, dat ik onder behandeling ben vanwege zelfverwonding. Mag ik mij uitkleden voor een rechter om mijn littekens, die ik niet heb, te laten zien? Nee dat mag niet, getuigen mogen niet eens worden gehoord. 'Wij zijn niet in de waarheid geïnteresseerd mijnheer van den Ham'. 'Wij hoeven niet naar u te luisteren want u bent gek!'

Dwangverpleging/mondsnoerverpleging
Tot slot vermeld de list en bedrog politieman op dat er meerdere >>> huisbezoeken door de GGD (en de politie) bij mij zijn geweest. Ze zijn inderdaad aan aan de deur geweest en dat wordt allemaal georganiseerd door de criminele organisatie Stadgenoot. Ik heb ze er overigens niet ingelaten en ook heb ik niet aan de deur inhoudelijk met de handlangers van Stadgenoot staan praten. Helaas, zo liegt de politiecrimineel verder, 'was er nooit genoeg aanleiding (bewijs) om Van den Ham dwangverpleging/mondsnoerverpleging op te leggen'.

Opdracht van Stadgenoot aan GGD om mij voor gek te verklaren

Ik heb op een geluidsopname staan, dat psychiater Herman Plas toegeeft, dat hij de opdracht heeft van de criminele organisatie woningcorporatie Stadgenoot om mij te psychiatriseren = voor gek verklaren. Zo kunnen ze u uw woning uit trekken, vertelde hij er nog bij. Geen bewijs voor dwangverpleging, schrijft politieman Druppers.
Dat is wel anders als het om bewijs gaat wat ik (elders veilig opgeborgen) heb inzake de criminele praktijken van Druppers.

Gevangenisstraf
Zoals ik het kan beoordelen, heb ik genoeg bewijs van de criminele activiteiten van politieman Druppers, om hem voor een lange tijd in de gevangenis op te sluiten!
De gevangenis, waar deze gewelddadige laffe politieschurk thuis hoort! Het is een grote, grote schande dat zo'n crimineel in uniform, met zijn bevoegdheden en zijn wapens door de wijk loopt te liegen. Bewijs genoeg denk ik! Maar ja als bewijs wordt weggemaakt, genegeerd en getuigen niet mogen gehoord, dan heb je er niets aan.
En dat is, zoals het gaat in dit door en door corrupte land.

Op Ambtseed
De laatste 2 woorden, die de list en bedrog politieman Jack Druppers heeft opgeschreven in zijn vals opgestelde proces-verbaal zijn; 'Op Ambtseed'

Crimineel Staatstuig

De laatste 2 woorden, die ik opschrijf in mijn reactie op dit vals opgestelde proces-verbaal, wat mij nog weer meer kapot maakt dan ik al kapot gemaakt ben, zijn; Crimineel Staatstuig.

In het kader van hoor en wederhoor ook per email verzonden aan de personen waar politieman Jack Druppers zo intensief mee samenwerkt:

pdehaas@stadgenoot.nl
 
jbulder@stadgenoot.nl
  

info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mbos@stadgenoot.nl
P. de Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder
vangnet@ggd.amsterdam.nl             
 

 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.


Daar weer over klagen, nog meer straf!

Vals proces-verbaal deel 1

Vals proces-verbaal deel 2

Vals proces-verbaal deel 3

 
I.s.m. onze corrupte politiezakenredactie en onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper,  Dhr. Vroeghindewey