KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 2 december 2013

Corrupte politieman schrijft vals proces-verbaal


EMAIL BERICHT   

IN HET KADER VAN HOOR EN WEDERHOOR.  Deel 3

Dames en heren  P. de Jong, M.Bos,  J. Bulder,  P. de Haas R. Boomgaard, H. Plas GGD Amsterdam en mijn advocaat (die ik dit bericht apart heb toegezonden).

In het kader van hoor en wederhoor,  zend ik u het volgende bericht toe.
Personen van uw organisatie en uw kliek worden in het artikel genoemd, dus vandaar deze email.

Politieman Jack Druppers, waar u zo intensief en zo 'fijn' mee samenwerkt, zoals u bij herhaling mededeelt, heb ik het bericht niet toegezonden. Dit omdat politieman Druppers mij heeft verboden contact met hem op te nemen. De aanwijzingen van een politieagent moeten altijd worden opgevolgd en daar geef, ook ik, natuurlijk gevolg aan. Maar, ik reken er op en ben er van overtuigd, dat u mijn publicatie met grote graagte aan politieman Druppers doorstuurt.

Ook via twitter berichten weet ik politieman Druppers via een omweg wel te bereiken, dus hij ontvangt het überhaupt wel. Dit alles slechts in het kader van hoor en wederhoor.

Hier de link naar het bericht >>> Corrupte politieman schrijft vals proces-verbaal

 
Volgend bericht: Vals proces-verbaal deel 4 (slot) volgt op zeer korte termijn!

 
Nico van den Ham

 
Journalist, Melder van Misstanden

--

Nico van den Ham
Prins Bernhardplein xx
1097 BK Amsterdam
020-2235980
06-19215778
 
 
_______________________________________________


PERSBERICHT

Vals Proces-Verbaal deel 3   

MACHTWELLUSTELING NSB' er, NAZIE, CORRUPT ZWIJN! Niet mijn woorden. Maar politieman Jack Druppers zit er vol van.

Vorig bericht
In het bericht hiervoor,
over het door politieman Jack  Druppers vals opgestelde proces verbaal, melde ik als laatste, dat politieman Jack Druppers de pyromaan niet op kon pakken omdat hij i.v.m. het verzinnen van verhalen daar geen tijd voor had. Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat er nog andere belangen speelden om de pyromaan welbewust, vrijelijk en ongehinderd door te laten gaan met veelvuldig brand stichten.
>>> Had Stadgenoot redenen om brandstichtingen te laten voortduren?

Huismeester Jan Bulder
Politieman Jack Druppers heeft het ook in dit proces-verbaal weer over zijn grote vriend, >>> huismeester Jan -Cup-a-Soup- Bulder. Cup-a-Soup, omdat Huismeester Jan Bulder dat altijd aan Politieman Druppers serveert als die, vrijwel dagelijks, langskomt.

Diverse aangiftes voor de meest uiteenlopende zaken
Politieman Druppers schrijft in zijn valselijk opgestelde proces-verbaal, dat ik via hem diverse malen aangifte heb willen doen, voor de meest uiteenlopende zaken. Tegen wie ik dan aangifte heb willen doen is niet opgeschreven door Politieman Druppers, dus dat is niet helemaal duidelijk. Ach ja liegen is ook best wel moeilijk! Je verzuipt op een gegeven moment in je eigen leugens.

Duiven in een doos, in de brandende zon, totdat ze doodgaan. Leuk?
De enige keer, dat ik aangifte heb willen doen via Druppers, was tegen een bewoner die 2 duiven in een doos zonder water en voer, hartje zomer, in de brandende zon op zijn balkon had gezet. De medebewoner deed dat om te kijken, hoe lang het zou duren voordat de duiven er aan zouden bezwijken. De man vertelde mij dat in geuren en kleuren in de veronderstelling, dat ook ik een hekel heb aan duiven. Dat is de enige keer dat ik aangifte via Druppers heb willen doen. Dat is niet gelukt, want ja, 'het zijn maar duiven.' Druppers heeft wel wat anders te doen. Verhalen verzinnen bijvoorbeeld.


NSB' er! Nazie! Corrupt zwijn!
Dat politieman Druppers niet uitsluitend corrupt is, maar ook nog eens heel erg dom, ik vermelde dat al eerder in dit voor mij >>> vreselijke relaas, blijkt ook nu wel weer. Want welke politieman schrijft nu in een proces-verbaal op, dat Nico van den Ham huismeester Jan Bulder via hem (Druppers), vrijwel dagelijks uitscheld voor NSB'er, Nazie, corrupt zwijn en nog meer beledigende namen? Dat kun je als politieagent toch alleen maar vermelden in een proces-verbaal, als je daarbij ook aangeeft, dat je de belediger dan ook daarvoor aangehouden of in elk geval aangeklaagd hebt? 


Niet meer geloofwaardig

Je bent als politieman toch volstrekt nutteloos en absoluut niet geloofwaardig, als je ook in dit soort situaties, net zoals inzake de vele, vele brandstichtingen helemaal niets onderneemt? Dan is het toch niet alleen corrupt, maar ook nog eens heel erg dom om zoiets tegenstrijdigs in een proces-verbaal over je zelf te vermelden en je zelf als politieman zo te kijk te zetten?
Ja, de ene leugen afdekken met de andere is echt niet zo makkelijk.


Nog meer een ongeloofwaardige politie-werkwijze
Politieman Druppers verzint en liegt verder dat, nadat hij mij valselijk had beschuldigd van >>> vele discriminatiemisdrijven , ik woedend ben geworden en hem2 keer per dag, ook 's nachts opbelde. Verder stuurde hem mailtjes en stond hem intimiderend en op beledigende toon, scheldend op te wachten bij het politiebureau zo liegt Druppers maar door. Ook toen heeft Politieman Druppers weer niet ingegrepen, zoals uit het proces-verbaal op te maken is. Dit terwijl het beleid tegenwoordig zo is, dat iedereen die ook maar op de meest geringste wijze een politieman beledigd in de boeien wordt geslagen.

Tegenstrijdigheid druipt van proces-verbaal af
Heel dom natuurlijk om zo veel tegenstrijdigheden in een proces-verbaal te vermelden. Want wie gelooft nou zoiets? Nou ja de justitiële ambtenaren die hem de hand boven het hoofd houden. Die doen wel alsof ze hem geloven, want dan kunnen ze op die wijze de vele criminele zaakjes van deze politieman af dekken.

Lijsten met discriminatie misdrijven

Opnieuw haalt politieman in dit proces-verbaal zijn oude verzonnen
>>> discriminatie verhaal nog maar eens uit de kast.  En opnieuw sleurt de laffe corrupte, tot nu toe onschendbare, politieman de onschuldige integere medewerkers van het Meldpunt Discriminatie door zijn misdadige politie-slijk door te beweren dat deze medewerksters Druppers op hebben gebeld. Die medewerksters mochten van de Commissie voor de politieklachten absoluut niet niet komen vertellen dat politieagent Druppers liegt en bedriegt.


Medewerksters mogen niet getuigen
De medewerksters van het Meldpunt Discriminatie mogen absoluut niet komen vertellen hoe het nou echt is gegaan. Dat mogen zij niet van:
>>> De Commissie voor de Politieklachten deel 1 >>> deel 2 >>> deel 3
>>> De Nationale Ombudsman >>> klachtenregeling Nationale Ombudsman
>>>
De rechter in een art. 12 procedure
De waarheid moet van al deze instanties, lees: van de keurig netjes sprekende juristen, in de goedgevulde doofpot blijven. Politieagenten mogen liegen en bedriegen een onschuldige in elkaar laten slaan, op valse gronden opsluiten en helemaal kapot maken. Er mag niets, maar dan ook niets worden uitgezocht.

Rechtsspraak is in dit land alleen voor de elite en hun blauw geklede hulptroepen.


Volgend bericht:

Vals Proces-Verbaal deel 4 (slot) gaat o.a. over dwangverpleging en zelfverwonding!


I.v.m. een eventuele nieuwe arrestatie op valse gronden van Nico van den Ham, zal Vals Proces-Verbaal deel 4 zo snel mogelijk op de site worden gepubliceerd!


In het kader van hoor en wederhoor ook per email verzonden aan de personen waar politieman Jack Druppers zo intensief mee samenwerkt:

pdehaas@stadgenoot.nl
 

jbulder@stadgenoot.nl
  

info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mbos@stadgenoot.nl
P. de Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder
vangnet@ggd.amsterdam.nl             
 


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 
 
Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!
 
Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!

Vals proces-verbaal deel 1

Vals proces-verbaal deel 2

 
I.s.m. onze corrupte politiezakenredactie en onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper,  Dhr. Vroeghindewey


Vorig bericht:
>>> Koning wil publicaties seks met kinderen verbieden