KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 23 november 2013

VALS PROCES-VERBAAL VAN THEATER POLITIEMAN GENOEG VOOR RECHTER

Vals Proces-Verbaal deel 1

Vals opgesteld proces verbaal van corrupte politieman genoeg voor de rechter
Vorige bericht was een verslag van de rechtszitting  schijnvertoning op 7 november inzake een art. 12Sv procedure die ik zelf had opgestart. Dit bericht gaat over het vals opgesteld proces verbaal. Een proces verbaal met vrijwel uitsluitend leugens.
Een proces verbaal wat ik niet mocht zien, maar wel heb gelezen en waar meneer de onpartijdige eerlijke rechter genoeg aan had om deze vuile kwestie te beoordelen.
Bewijzen, dat we hier te maken hebben met een gevaarlijke corrupte politieman, mocht ook bij het gerechtshof weer niet! Er mag absoluut niets worden uitgezocht!


Dossier ter inzage, stukken ontbraken! Opzet? Of weer een foutje?
Ik heb deze procedure zelf opgestart en ben dan ook natuurlijk ook geen verdachte.
Ik heb ong. 14 dagen voor de zitting op het gerechtshof een paar uur, zoals men daar recht op heeft, het dossier zitten te bestuderen. Toen ik ong. een week later ter voorbereiding op de zitting, met mijn advocaat de zaak zat te bespreken, viel het mij op dat er in haar opgevraagde dossier meer stukken zaten, dan toen ik mijn dossier mocht inzien op het gerechtshof. Opzet? Oordeelt u zelf!
Na controle bleek dat o.a. een vals leugen-proces-verbaal van politieman Jack Druppers te zijn, wat ik niet mocht zien.


Brief aan advocaat van gerechtshof Amsterdam
De advocaat had bij het dossier een brief ontvangen van het gerechtshof met de waarschuwing, dat zij mij geen kopieën mocht verstrekken van het proces verbaal.
Die brief heb ik gelezen. De advocaat vertelde mij dat ik het verbaal wel mocht lezen.
Ik mocht over dat lezen net zo lang doen als ik wilde en ik mocht het ook overschrijven.
Ik heb de advocaat meerdere malen gevraagd of zij daar geen moeilijkheden mee zou krijgen. Dat was niet het geval. Ik heb in de wachtkamer van de advocaat alles zorgvuldig over geschreven en thuis alles netjes over getypt.


Een laffe corrupte politieman
Het gaat hier om het zoveelste proces-verbaal, rapport of mutatie, opgesteld door de corrupte politieman Jack Druppers, wijkagent te Amsterdam.
Een laffe gemene gewelddadige Amsterdamse politieman die nooit weerlegd wat hij in zijn processen verbaal opschrijft, maar zijn constante gelieg en bedrieg toedekt met steeds nog meer leugens. Zoveel leugens, dat hij er zelf in verzuipt en ernstige fouten maakt. Daar kan ik tot nu niets mee, want ik mag dat nergens in deze 'keurige'
nep-rechtsstaat, op geen enkele wijze  bewijzen!


List en bedrog politieman laat pyromaan welbewust ongehinderd de gang gaan
Opnieuw rept de laffe, liegende en bedriegende list en bedrog politieman Druppers met geen woord over het feit, dat hij een pyromaan welbewust 10 maanden lang volstrekt onnodig zijn gang heeft laten gaan met >>> brandstichten.
Dat hij daar mee de bewoners van 171 appartementen welbewust in gevaar heeft gebracht, heeft deze blijkbaar onschendbare diender ook lak aan.

Zwaargewonde voor het leven verminkt
Er is bij een van die branden al eens een zwaargewonde gevallen, maar ook dat interesseert Druppers niets. Liegen, bedriegen, valse processen verbalen schrijven en nog veel meer valsheid in geschrifte op andere wijzen. Dat is het enige waar, het volstrekt nutteloze persoon als politieagent, Jack Druppers zich staande mee weet te houden.
En wie maakt hem ook wat? De handen worden hem toch wel boven het hoofd gehouden door zijn 'fijne' eerlijke beëdigde collega's en het door en door corrupte justitie. Datzelfde geld voor de >>> Commissie voor de politieklachten  en
de >>> Nationale Ombudsman


De politieman interesseert het opnieuw niet dat hij ook vele andere onschuldigen meedogenloos meesleept in zijn vuile zaakjes
Druppers misbruikt in dit proces verbaal opnieuw en gewetenloos anderen door te liegen dat bijvoorbeeld de medewerksters van het Meldpunt Discriminatie hem veelvuldig in angst en paniek opbellen, omdat ik hen bedreig. Integere professionele medewerksters, die hij ongevraagd meesleurt in zijn corrupte zaakjes en ook die medewerksters, zo van hun integriteit tracht te beroven. Hierover in deel 2 meer!

Proces-verbaal aanvankelijk sociale praatjes
In het betreffende proces verbaal begint politieman met de historie van het gebouw, wat de huurprijzen zijn en dat dat niet duur is. Dat de woningen gehorig zijn en de isolatie niet deugt. Ook is de politieman, toneelspeler en theater man in zijn vrije tijd, niet vergeten hoe veel verdiepingen het gebouw telt.
Echt stoer politiewerk dus zullen we maar zeggen.


List en bedrog politie-proces-verbaal
Maar dan gaat beroepsleugenaar Druppers toch verder met zijn echte list en bedrog 'politiewerk'.
List, bedrog en leugens om Nico van den Ham nog verder >>> Kapot te liegen dan dat hij al heeft gedaan. Hoe ernstig en vuil politieman Druppers ook nu weer liegt en bedriegt, leest u in het volgende bericht wat zo snel mogelijk (binnen een paar dagen) op deze site komt.

In het kader van hoor en wederhoor ook per email verzonden aan de personen waar politieman Jack Druppers zo intensief mee samenwerkt:

pdehaas@stadgenoot.nl
 

jbulder@stadgenoot.nl
  

info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder  vangnet@ggd.amsterdam.nl             
        

 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 
 JOURNALISTEN WELKOM! 
 
Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!
 
Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!


Volgend bericht: Vals proces verbaal deel 2
 
I.s.m. onze corrupte politiezakenredactie en onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper,  Dhr. Vroeghindewey