KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 25 november 2013

THEATER POLITIEMAN SCHRIJFT VALS PROCES-VERBAAL | GENOEG VOOR RECHTER

Vals Proces-Verbaal deel 2

Vorig bericht
In het bericht hiervoor, over het door politieman Jack  Druppers vals opgestelde proces verbaal, melde ik hoe ik ontdekte dat het proces verbaal niet in het dossier aanwezig was. Hoe ik het toch nog heb kunnen lezen en kunnen overschrijven.
Verder deed ik verhaal van de aanloop naar het echte politie-list, leugen en bedrog schrijfwerk van politieman Druppers. Daar gaan we nu mee verder.


Inspiratie van politieman Druppers wordt wat minder
Dat zou je wel denken, want Druppers liegt voor de zoveelste keer en tot vervelens toe, nu de rechter weer voor, dat ik met iedereen ruzie maak. Velen klagen daar steen en been over volgens toneelspeler Druppers. Ook zijn opdrachtgever, woningbouwcorporatie Stadgenoot, liegt daarover keer op keer en Druppers zijn grote vriend, psychiater-Bungalowverhuurder Herman Plas van de GGD, doet dat in opdracht van Stadgenoot ook. Tevens haalt dit abjecte soort elkaar ook nog eens door de stront, zoals psychiater/bungalowverhuurder politieman Druppers door de stront haalde, niet wetende, dat ik dat met opnameapparatuur heb opgenomen.

Wie klaagt er dan toch zo?
Wie zijn dat dat dan allemaal, die zo over mij klagen, vroeg ik aan Psychiater- bungalowverhuurder van de GGD en mevrouw Petra de Jong. Mevrouw Petra de Jong is gebied regisseur Sociaal Beheer van de Asociale Woningcorporatie Stadgenoot?
Ik vroeg dat tijdens een gesprek, toen Psychiater Herman Plas en mevrouw Petra de Jong van Stadgenoot mij een >>> bungalow  met een zeer grote tuin binnen de ring van Amsterdam te huur aanboden voor €179,13 per maand. Allemaal bedoeld, om mij naar het hol van de leeuw toe te lokken, de GGD te Amsterdam en om mij mijn woning uit te zetten, zoals psychiater Herman Plas mij vertelde, opnieuw niet wetende dat ik het gesprek opnam.


'Vertel eens Politieman Jack Druppers, met wie maak ik ruzie?' Mevrouw De Jong van sociaal beheer van het asociale Stadgenoot heeft het al verteld!
Hieronder het letterlijk van de gespreksopname overgenomen vermanende antwoord van mevrouw De Jong,  van Sociaal Beheer van het Asociale Stadgenoot op mijn vraag wie er dan allemaal over mij klagen:


(Mevrouw De Jong spreekt heel lijzig. Opgeschreven zoals uitgesproken)

'Ik heb ook eeh.... laatst iemand he..... gesproken he.... en die heeft ook he........zeg maar uuuh.... eeh..... verklaaaard aan Stadgenoooot......., dat u zich niet altijd tegen iedere bewoner even aardig opstelt.... En eh.....nee..... e....., en ook wel...., dus tegen..... dus jaa.... en dat is wat ons een beetje zorgen baart'.


'Heftige situatie' dus!

112 schriftelijke verklaringen

In het wooncomplex waar ik woon zijn 171 kleine appartementen, die grotendeels worden bewoond door één persoon. Daarvan staan ook nog eens z'n 30 appartementen leeg, omdat de huurder eigenlijk bij hun vriend of vriendin in woont. Ik heb 112 schriftelijke verklaringen van bewoners die allemaal verklaren aan mij een goede, rustige en vriendelijke buurman te hebben. Wie is hier nou de crimineel, Ik of politieman Druppers? Helaas voor mij, worden die 112 bewoners-verklaringen volstrekt genegeerd!
Grote minachting dus, nu weer op deze wijze, voor het huurdersgepeupel!

Politieman Druppers wil ook scoren, door eens een keer niet te liegen
Echt uitzonderlijk!!! Want politieman Druppers liegt even niet en denkt daar mee te scoren. En dat lukt de praatjesmaker dan ongetwijfeld ook wel, want Druppers gaat verder met het feit, ja u leest het goed, dit keer geen leugen maar een feit, dat ik gefrustreerd ben over de samenleving. Druppers, die dus even niet liegt, somt op dat ik altijd wat heb aan te merken heb over de politiek, lokaal bestuur en het gezag.
Een veel te korte opsomming  overigens.

Klokkenluiders

De politie, maar zeker ook justitie en de rechterlijke macht en nog wel meer overheidsinstanties hebben ongelooflijk de pest aan melders van misstanden. Klokkenluiders! Dus dacht politieman Druppers, ook de hekel van Nico van den Ham aan voornoemde instanties vermeld ik even, want daar scoor ik dan ook weer lekker mee! Lekker scoren en daar hoef ik deze ene keer dan niet eens voor te liegen zal Druppers wellicht hebben gedacht.

Ambtelijke smeerlapperij

Het overheidstuig, dat niet bereid is de ambtelijke smeerlapperij van het soort Druppers te onderzoeken, maar alleen maar doende is de criminele praktijken van elkaar af te dekken, zal dan ook wel blij zijn met deze passage in het proces-verbaal.

Een korte opsomming

Helemaal waar dus, mijn hekel aan dit soort , maar het is wel een korte opsomming, want mijn lijst is nog veel langer kan ik mijnheer Druppers mededelen! Dus omdat ik wel van eerlijkheid houd, vul ik zijn lijst, alweer een >>> Lijst , met instanties waar ik een hekel aan heb nog even aan. Dat is o.a. de >>> commissie voor de politieklachten en de >>> Nationale Ombudsman. Beide instanties hebben zich op de meest schaamteloze wijze in allerlei bochten gewrongen, om niet te hoeven onderzoeken hoe politieagent Jack Druppers mij helemaal kapot maakt d.m.v. leugens list , bedrog en geweld.

De kleinigheden van politieman Druppers. Vele, vele brandstichtingen
Politieman Druppers gaat verder met liegen en bedriegen in zijn proces-verbaal en schrijft op, dat ik mij obsessief en dwangmatig met kleinigheden bezighoud en hem daarmee mee lastig viel. Met die kleinigheden bedoelt politieman Druppers wellicht mee, dat ik hem vele maanden lang heb bestookt met e-mails, telefoontjes en aanspreken en hem gesmeekt heb de pyromaan, die in die tijd elke zaterdagavond tussen 24.00 u.
en 01.30 u. >>> brand stichtte in en om het wooncomplex van Stadgenoot te stoppen.

Politieman Druppers kon pyromaan niet pakken

Helaas was Politieman Druppers te druk met liegen, bedriegen en achteroverleunen en had dus geen tijd en zo kon de pyromaan nog weer 10 maanden lang volstrekt onnodig, ongehinderd doorgaan met brandstichten. Onder andere een zwaargewonde, die daardoor voor zijn leven verminkt is!
Een van de grootste doofpotschandalen van Amsterdam, die koste wat koste in de doofpot moet blijven. En daar werken eerder genoemde instanties overduidelijk met grote graagte aan mee. Had politieman Druppers alleen geen tijd om in te grijpen, of speelden er nog andere belangen?

>>>
Had Stadgenoot redenen om brandstichtingen te laten voortduren?

>>>
Stadgenoot, blij met pyromaan?


Volgend bericht:

Vals Proces-Verbaal deel 3 gaat o.a. over NAZIE, NSB er, CORRUPT ZWIJN enz.


I.v.m. een eventuele nieuwe arrestatie op valse gronden van Nico van den Ham, zal Vals Proces-Verbaal deel 3 zo snel mogelijk op de site worden gepubliceerd!


In het kader van hoor en wederhoor ook per email verzonden aan de personen waar politieman Jack Druppers zo intensief mee samenwerkt:

pdehaas@stadgenoot.nl
 

jbulder@stadgenoot.nl
  

info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mbos@stadgenoot.nl
P. de Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder  vangnet@ggd.amsterdam.nl             
        


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 
 
Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!
 
Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!

Vals proces-verbaal deel 1

 
I.s.m. onze corrupte politiezakenredactie en onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper,  Dhr. Vroeghindewey