KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 6 september 2014

PSYCHIATER VERZOEKT NICO VAN DEN HAM ARTIKELEN VAN ZIJN WEBSITE TE VERWIJDEREN

Corrupte Amsterdamse gemeente-doofpot-psychiaters krankzinnig vanwege strijdlust en vasthoudendheid van hun Psychiatrische cliënt Melder van Misstanden, Journalist en Websitehouder Nico van den Ham

Nieuwe bewijzen Criminele woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek waaronder van corruptie doordrenkte politieman Jack Druppers en GGD psychiater
 Herman -Joris Demmink Pedo Poster- Plas

Staats -mondsnoer-psychiater Thomas Kok, nieuwkomer in deze A'damse doofpotkwestie. Kok vraagt Nico van den Ham per e-mail artikelen van website te verwijderen.

Nico in het 'hol van de leeuw'
Gisterenmorgen om half tien had Nico een afspraak met de heer Michael Willemsen van de machtige GGD Amsterdam. De heer Willemsen is de baas van de met corruptie doordrenkte, zo in Amsterdam gevreesde psychiater Herman Plas, u weet wel Herman Plas van de grote >>> grote mr. Joris Demmink pedo poster en de praatjesmaker in onderstaand telefoongesprek.Zakken binnenste buiten keren
Nico had de heer Willemsen verzocht zijn dossier ter plekke te mogen inzien
Nico werd door de baas van Psychiater Herman -pedo poster- Plas beneden bij de receptie van de Amsterdamse GGD opgehaald. Nico moest van Michael Willemsen eerst al zijn zijn zakken binnenste buiten keren. Dat moest, zo vertelde mijnheer Willemsen, 'omdat u alles opneemt en alles op uw site publiceert'. Nico zou zijn dossier niet mogen inzien als zijn zakken niet eerst binnenste buiten werden gekeerd. 

Schaamrood
Met het schaamrood op zijn kaken de pest daarover in, legde Nico ingeschakelde apparaatjes op tafel en die moesten worden opgeborgen in een kluis. Toen dat was gebeurd, mocht Nico mee naar boven en kreeg na een kort gesprek kopieën van zijn dossier. Nico had gevraagd om het dossier ter plaatse in te zien omdat hij vreesde, dat hij niet het gehele dossier mee zou krijgen. Nico mocht het dossier niet ter plaatse inzien, maar heeft enkele A 4 formulieren meegekregen

Klein maar vals dossier
Zoals verwacht, heeft de corrupte GGD psychiater Herman -pedo poster- Plas in opdracht van misdaadgroep Stadgenoot en meervoudig valsheid in geschrifte - leugenaar op ambtseed politieman Jack Druppers Nico van den Ham ook in dit dossier weer neergezet als brandstichter/pyromaan. Alleen is het in dit dossier weer anders, nog vuiler opgeschreven. 

Ook GGD psychiater Herman -pedo poster- Plas veegt zijn misdaad-reet af met officiële stukken van de rechtbank. Herman en politieman Jack weten hoe het werkelijk is gegaan, hebben die stukken gelezen, maar kiezen er voor om
Nico van den Ham de dood in te jagen.

Brand stichten

De criminele Herman Plas heeft in zijn rapportage opgeschreven dat Nico verdacht zou worden van het stichten van brandjes, 'Cliënt is hier op aangesproken door politieman Jack Druppers'. Cliënt ontkend, zo staat in het dossier en reageert erg boos op Jack. Psychiater Herman Plas en politieman Jack Druppers weten dat het anders in elkaar steekt en weten dat Nico diverse officiële rechtbank-stukken heeft waaruit blijkt dat niet Nico branden sticht, maar er juist voor heeft gezorgd, dat er geen branden meer worden gesticht. Ook zou Nico enkele brandjes hebben geblust zo liegt Herman Plas verder.
De criminelen Herman plas en politieman Jack Druppers gaan willens en wetens verder Nico als een zware crimineel neer te zetten en maken hem nog verder kapot.


Toekomst voor Nico nog meer angstaanjagend
Er staan nog meer zeer angstaanjagende dingen (aankondigingen) in Nico in zijn dossier. Het woord interventie wordt gebruikt. De betekenis van dat woord kan op verschillende manieren worden uitgelegd. In vrijwel elke uitleg is het gebruik van dat woord in zijn dossier voor Nico uitermate angstaanjagend. Ook angstaanjagend is dat de gevaarlijke politiecrimineel Jack Druppers onlangs in een bespreking met Herman Plas en ene Gaby Ottenvanger, nog steeds beslissingen over Nico kan en mag maken terwijl deze laffe politieschurk in de gevangenis thuishoort.


Politieman Jack Druppers is te laf en te bang om Nico op een normale manier aan te klagen, omdat hij dan de kans loopt dat zijn vele, vele schurkenstreken uit komen en hij zijn politiepet aan de kapstok van de gevangenis kan hangen. 

Klik op de link hier onder en lees hoe het werkelijk is gegaan inzake de jarenlange brandstichtingen. De staatsschurken Plas en Druppers weten uit o.a. officiële stukken dat het zo is gegaan en niet zoals zij valselijk beweren! Politieman Jack Druppers heeft welbewust meer dan een jaar lang de pyromaan ongehinderd zijn gang laten gaan, terwijl hij van Nico wist wie de pyromaan was en wanneer hij brand stichtte. 


Hulp vragen in deze Amsterdamse doofpot-kwestie is vele malen gedaan aan 

de >>> Commissie voor de Politieklachten  >>> De Nationale Ombudsman en er zijn diverse rechtszaken geweest. Alle hierboven genoemde instanties worden bestierd door juristen in dienst van Schurkenstaat Der Nederlanden. In alle gevallen werd schaamteloos en openlijk besloten dat er geen getuigen hoefden worden gehoord en schriftelijke bewijzen hoefden niet worden besproken. De Staatschurken hadden genoeg aan het proces-verbaal van politie-leugenaar op ambtseed Jack Druppers. 

Dit bericht is in het kader van hoor en wederhoor naar de volgende adressen gezonden:


thomas.kok@arkin.nl
Thomas.Kok@ggzspa.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl ter attentie van Herman Plas

randjan.bissesar@mentrum.nl
mbos@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
pers@amsterdam.politie.nl
jack.druppers@amsterdam.politie.nl

Dit bericht en alle andere berichten op deze site mogen zonder toestemming worden gekopieerd mits niets aan de teksten is veranderd.


Van onze doofpotredactie in samenwerking met Melder van Misstanden Nico van den Ham