KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 15 februari 2014

Acht jaar Nationale Ombudsman, of Volksverlakker?


Mr. Alex -netjes-prater- Brenninkmeijer acht jaar lang onze Nationale Volksverlakker

Acht laar lang moest netjes-prater Alex Brenninkmeijer net doen of hij er was voor het klootjesvolk. Acht jaar lang heeft hij te samen met de volgzame, gecensureerde reguliere pulp, lieg en bedrieg staats-media het voetvolk moeten verlakken, door ze wijs te maken dat hij er voor hen was. Dit deed hij door in wat kleine simpele zaakjes het gepeupel enigszins in het gelijk te stellen. De simpele klacht is dan gegrond bevonden en vol valse trots wordt dat dan op de website van de Nationale Ombudsman gepubliceerd. Daarna gebeurt er helemaal niets, want de beslissing van de Nationale Ombudsman is >>> niet bindend. Ja, u leest het goed,
niet bindend! Over het instituut Nationale Ombudsman is vooraf goed nagedacht!
U bent in een enkel geval in het gelijk gesteld, maar daar gebeurt verder niets mee. Echt iets waar je wat aan hebt zullen we maar zeggen.

Geef het klootjesvolk het idee dat je ze helpt, maar laat ze vooral niet winnen.
Acht jaar lang heeft de Nationale Volksverlakker bij de meesten beter bekend als de Nationale Ombudsman gehoor gegeven aan zijn >>> sussenderende opdracht. Als je in een enkel geval jou zaak in Den Haag mag komen toelichten, dan wordt de rode loper nog net niet voor je uitgerold. Maar je jas wordt op de meest vriendelijke wijze aangepakt, (daar hebben ze speciaal iemand voor in dienst), je wordt overgoten met koffie, thee en koekjes en zo geven de 'fijne' meesters in de 'rechten' je, in al je ellende waar je in verkeerd, echt het (valse) idee dat je wordt geholpen.Brenninkmeijer tijdelijk opgevolgd door
mr. Frank -Grijns- van Dooren

Mr. Brenninkmeijer is vertrokken naar een andere zeer goed betaalde baan bij de Europese rekenkamer in Luxemburg. Zijn voormalige rechterhand
mr. Frank -Grijns- van Doooren volgt hem tijdelijk op. Mr. Van Dooren was daarvoor substituut Ombudsman en heeft net gedaan of hij mijn kwestie heeft behandeld. Hoe vuil en misdadig deze interim Volksverlakker te werk gaat, is bijna niet te bevatten. Wat ik heb meegemaakt met deze meester in de rechten vuile zaakjes, in samen- werking met                                                          netjes-prater Brenninkmeijer is bizar.


Zeer gedetailleerd
Ik leverde een klaagschrift bij de Nationale Ombudsman in van maar liefst 28 bladzijden en 17 bijlagen. In dat klaagschrift beklaagde ik mij over corrupte officieren van justitie en een aantal foute rechercheurs en politieagenten. Maar ik heb met name geklaagd over de vele criminele activiteiten van de gewelddadige Amsterdamse politieman Jack Druppers. Ik heb van alle personen de namen vermeld en/of hun stamnummers.
Verder heb ik zeer gedetailleerd opgeschreven wat er precies is gebeurd en heb daarbij de plaatsen van de gebeurtenissen, datums en tijdstippen opgeschreven.

Twee fouten gemaakt
Mijn eerste fout was, volgens mr. Frank -Grijns- van Dooren, dat ik klachten bij de Nationale Ombudsman heb ingediend, terwijl ik die klachten eerst had moeten voor leggen bij de instantie waar ik over klaag. Ik wist dat wel, maar heb er in mijn grote angst voor de politie, wat natuurlijk niet zo zou moeten zijn, domweg niet aan gedacht. Angst, om die klachten af te leveren aan het misdaad-politiebureau aan de linneausstraat te Amsterdam, waar ik dan misschien opnieuw op valse gronden zou worden gearresteerd en/of in elkaar worden geslagen. Dit om mij nog een keer het lesje te leren, geen klachten indienen over de politie. (Er liep op dat moment een andere klachtenprocedure over buurtregisseur/politieman Jack Druppers bij de Nationale Ombudsman).

Op aansporing van politie in elkaar getrapt
Dat op aansporing van politieman Jack Druppers mijn persoon in elkaar trappen én die onwettige arrestatie, waren immers de belangrijkste klachten die ik in mijn uitvoerige klaagschrift had opgeschreven. Op aansporing van wijkagent Jack Druppers in elkaar geslagen. Drie dagen daarna, nadat ik op afspraak aangifte van die mishandeling had gedaan, werd ik onmiddellijk na het zetten van mijn handtekening onder die aangifte, op het politiebureau met gebroken botten gearresteerd en opgesloten.
Gearresteerd en opgesloten op valse gronden, geheel gearrangeerd door
politieman leugenaar-op-ambtseed Jack Druppers.

Gespreksopname
Ik droeg tijdens het doen van die aangifte gespreksopname apparatuur op mijn lichaam. Dat apparaat is tijdens de arrestatie natuurlijk tijdelijk in beslag genomen. De sukkels (politiemensen zijn vaak heel dom) hadden tot mijn grote verbazing de opname niet gewist. Op die volledige gespreksopname is te horen, hoe keurig ik met de rechercheur heb gesproken. Er is geen een onvertogen woord gevallen. Ik gedroeg mij rustig, was slachtoffer en gewond en in mijn 60e levensjaar. Ik had mij gelegitimeerd en was uit eigen beweging naar het politiebureau gegaan. 
Geen enkele reden dus om mij te arresteren en mij een onrechtmatige rot behandeling te geven in die politiecel.
Behalve dan mij het lesje te leren, geen klachten in dienen over een politieschurk.


Klachten over politieman uit angst voor politie ingetrokken
Op dat moment liep er dus al een klacht bij de Nationale Ombudsman over de vele
>>> criminele activiteiten van >>> politieman Jack Druppers. Ik heb die Klacht na al het lichamelijke en psychische politiegeweld uit angst voor de politie ingetrokken. Toen later bleek dat de politie, i.s.m. met haar opdrachtgever de criminele organisatie woningcorporatie Stadgenoot, gewoon doorging met het plegen van misdaden tegen mijn persoon, heb ik de Nationale Ombudsman verzocht de klacht alsnog in behandeling te nemen. Stoppen met klagen over de politie had immers toch geen zin, want woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder de politie, ging gewoon door met het plegen van misdrijven tegen mijn persoon.
>>> Woningcorporatie Stadgenoot en politie frauderen met camera beelden

>>> Stadgenoot doet valse aangifte, politie werkt volgzaam mee

Verzoek afgewezen
Mijn verzoek aan de Nationale Ombudsman om de klachten, die ik uit angst na zo veel politie geweld had ingetrokken, toch te gaan uit zoeken werd door Van Dooren afgewezen. De misplaatste reden die hij daar voor opgaf was, dat hij het namelijk niet aannemelijk acht, dat het heropenen van het onderzoek zal bijdragen aan de rust waar ik zo naar verlang.
Mooie woorden, maar hele vuile streken van mr. Frank -Grijns- van Dooren, bedoeld om de gevaarlijke politiecrimineel de handen boven het hoofd te houden en de schurk nog meer het gevoel van onschendbaarheid te geven. Ik heb duidelijk aan Van Dooren en zijn medewerkers kenbaar gemaakt, dat het intrekken van mijn klacht geen enkele zin heeft gehad. Dit omdat de criminele activiteiten van de politie in het algemeen, maar ook van de -meervoudig valsheid in geschrifte- politieman Jack Druppers, jegens mijn persoon gewoon doorgingen! 


Verder met het omvangrijke klaagschrift dat ik daarna heb ingediend.
De eerste fout die ik dus, zoals hierboven uitgelegd, onder meer uit angst heb gemaakt is mij door ombudsman-medewerkster mr. mevrouw Maessen telefonisch medegedeeld. De 2e fout hield zij tijdens dat gesprek slinks geheim. Dat deed zij om deze wat later op de meest denkbare vuile wijze te kunnen misbruiken, zo is achteraf gebleken.
Mevrouw Maessen was zeer vriendelijk tijdens het gesprek en drukte mij op het hart, dat die (eerste) fout helemaal niet erg was! 'Wij helpen u graag om die fout ongedaan te maken.' zo verzekerde de zeer vriendelijke mevrouw mij. Dat gaf mij natuurlijk een heel goed gevoel. De Nationale Ombudsman is er voor het voetvolk wat niet juridisch onderlegd is. Als het gepeupel inzake het indienen van klachten iets doet wat juridisch niet helemaal juist is, dan helpt de ombudsman je daarmee. Het is immers de Nationale Ombudsman en niet de Nationale Loterij-man, dacht ik toen nog!


Delen van het klaagschrift
Tijdens dat telefoongesprek werd door mevrouw Maessen geopperd dat er delen, die wél in aanmerking kwamen, om op dat moment door de ombudsman behandeld te worden, zouden worden opgestuurd naar de politie en het OM. (alle stukken in zo'n procedure moeten ook altijd naar de tegenpartij worden verzonden) Dat opsturen zou echter niet gebeuren, zo verzekerde  loog mevrouw Maessen, voordat er nog meer overleg met mij daarover zou zijn geweest. Uw klaagschrift ligt nu bij mr. Van Dooren op het bureau vertelde de medewerkster er nog bij. Het was een kwestie van afwachten en omdat bij dit soort instanties alles lang duurt, wachtte ik dan ook maar af.

Nu geen telefoon inzake 2e fout, maar een brief van mr. Van Dooren 
Ruim 2 weken later kreeg ik van, toen nog substituut, ombudsman Van Dooren een schrijven waarin hij mij wees op een 2e fout. Ik zou geen namen, datums en tijdstippen hebben vermeld in mijn zeer gedetailleerde klaagschrift, zo loog mr. Frank -Grijns- van Dooren. Ook had ik verzocht, een algemeen onderzoek in te stellen naar de vele criminele praktijken die plaatsvinden aan het politiebureau linnaeusstraat
 te Amsterdam, zo deelde Van Dooren verder mede. En ook dat had ik volgens hem niet mogen doen. Om zo'n algemeen onderzoek op dat politiebureau criminele hol aan de Linneusstraat te Amsterdam in te stellen heb ik ook verzocht. Maar de grijnzende meester in de vuile zaakjes heeft hier opzettelijk het woordje ook niet gebruikt. Het lijkt dan net of ik uitsluitend verzocht heb een algemeen onderzoek in te stellen. Het lijkt dan of dat mijn enige verzoek/klacht is, terwijl dat niet zo is.

Nog veel meer ongeloofwaardige justitiële staats-vuiligheid
Maar er is meer, veel meer! Mijn zeer gedetailleerde klaagschrift, voorzien van namen, stamnummers en tijdstippen kon zo de vuilnisbak in dacht ik tijdens het lezen van de brief die ik van Van Dooren had gekregen! Dacht ik, want dat gaat bij de Nationale Volkverlakker toch net even iets anders. De grijnzende meester in de vuile zaakjes Van Dooren had nog veel meer justitiële smeerlapperij voor mij in petto! Nadat hij zich in allerlei bochten had gewrongen om mijn klachten niet te hoeven behandelen, kreeg hij nog een ander laag-bij-de-grond idee. Een idee om het stuk gepeupel Nico van den Ham wat zo over de politie durft te klagen, nog verder kapot te maken, dan dat hij door het criminele gewelddadige staatsvuil al kapot gemaakt is.

Alle klachten afgewezen  
Al mijn klachten werden (op een minuscuul gedeelte uit één van mijn klachten na) door van Dooren schriftelijk afgewezen. Dat minuscule gedeelte kwam ook nog eens uit de minst belangrijke klacht. Nu was er bij de Nationale Ombudsman Volksverlakker ineens geen telefoon met een zogenaamde vriendelijke juriste, die zei 'hindert niet mijnheer van den Ham, wij helpen u er graag mee'. Vriendelijke behulpzaamheid bij de eerste fout, om de tweede fout steels te misbruiken om zo de politie de handen boven het hoofd te kunnen houden. Steels, schriftelijk afgewezen! Steels, omdat dat hele kleine puntje uit de minst belangrijke klacht, waarvan iedereen begrijpt, dat ik daar volstrekt geen belang (meer) bij had om te laten behandelen, is misbruikt om de politie te informeren middels mijn uitgebreide klaagschrift. Een klaagschrift wat door een grijnzende meester in vuile zaakjes is getransformeerd in een politie-informatiepakket. 

Politie-informant mr. Frank -Grijns- van Dooren

Klaagschrift wordt politie-informatiepakket

Politie-informant mr. Frank -Grijns- van Dooren had het complete omvangrijke zeer gedetailleerde klaagschrift, plus bijlagen als politie-informatiepakket van in totaal 45 bladzijden heimelijk naar het criminele -wij hebben lak aan wet en regel- politiebureau aan de Linnaeusstraat te Amsterdam toegezonden. Dit alles zonder het telefonisch beloofde overleg. De grijnzende politie-informant kon dit doen, omdat hij dat minuscuul volstrekt onbelangrijk gedeelte van de minst belangrijkste klacht, wel als behandel-waardig had beoordeeld. 

Zeer gedetailleerd klaagschrift 
Mijn klaagschrift bestaat zoals gezegd 28 bladzijden en 17 bijlagen en is door mij juist op een extreme wijze voorzien van namen, stamnummers, datums en tijdstippen.
Maar ja als zo'n keurig geklede, netjes pratende, grijnzende meester in de vuiligheid zegt dat dat niet zo is, dan is dat vanaf dat moment in dit door en door corrupte land nou eenmaal niet zo!
 Waar je je daarna dan ook nog beklaagd, je komt altijd bij overheids-juristen terecht. En overheids-juristen houden elkaar en hun blauw geklede hulptroepen allemaal de handen boven het hoofd en dekken elkaars vuile zaakjes categorisch af. Niet een van die meesters, die eens opstaat en zegt, 'man, man, man, dit kan toch zo niet'. Nee, klokkenluiders hebben ze bij justitie en de rechtsspraak niet. Ze hebben allemaal een hypotheek die betaald moet worden en dan houden de meesters in de vuiligheid de bek stijf dicht. Hetzelfde geldt op een enkele uitzondering na voor de politie.

Nep Klachtenregeling Nationale Ombudsman zelf

Ik heb daarna nog een klacht bij de Nationale Ombudsman ingediend over de abjecte handelswijze van mr. Van Dooren. De ombudsman heeft ook een eigen klachtenregeling inzake klachten over eigen medewerkers.
Dat bleek echter een >>> Volksverlakkende nep Klachtenregeling van de Nationale Ombudsman zelf te zijn, want daar kreeg ik geen antwoord op. Toen ik daarover weer een brief schreef en mij over dat niet antwoorden beklaagde reageerde de ombudsman, die zijn eigen vlees keurt, wel. Dat was in een schrijven van 4 regels waarin hij mededeelde dat hij niet meer zou reageren op aantijgingen aan het adres van Van Dooren. De Nationale Ombudsman heeft dus een klachtenregeling over eigen medewerkers waar je mag klagen, maar dan zonder aantijgingen, zoals de schijnheilige netjes-prater mr. Brenninkmijer klachten benoemt. 


Gerelateerde artikelen:

>>> Nationale Ombudsman of Nationale Volksverlakker

>>> Volksverlakkend 'Huis voor Klokkenluiders'

>>> Volksverlakkende Nep Klachten Regeling van Nationale Ombudsman zelf


Artikelen op UWVreselijk


>>> Vertrekkende Breninkmeijer laat vieze smaak achter >>> Nationale Ombudsman laat 3000 ZZPérs in de steek
>>> Ombudsman Breninkmeijer wilde roem
>>> Over UWVreselijk  (Klachten over de Nationale Ombudsman)Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!


JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 


In het kader van openheid en hoor en wederhoor, wordt deze publicatie via e-mail ook verzonden naar de volgende adressen:


bueau@nationaleombudsman.nl
t.a.v. mr. F.J.W.M. Frank van Dooren,
mr. J.A.M. Pronk, mr. A. Maessen

pers@amsterdam.politie.nl

pdehaas@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mvanduijn@stadgenoot.nl
woonbegeleiding@stadgenoot.nl
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas psychiater annex >>> bungalowverhuurder
vangnet@ggd.amsterdam.nl 

Door Nico van den Ham i.s.m. onze  corrupte politieredactie en onze justitiële-doofpotredactie