KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 4 november 2013

OPEN BRIEF NR. 4 AAN WONINCORPORATIE STADGENOOT

Open brief nr. 4          Persbericht

WONINGCORPORATIE STADGENOOT EN DE POLITIE WEIGEREN PYROMAAN TE STOPPEN

E-mail:


Mijnheer de Haas,

Na aanleiding van de voor mij heftige, slopende, levensontwrichtende intense misdadige smeerlapperij van de laatste jaren door Stadgenoot en haar kliek.
Maar ook naar aanleiding van de voorlichtingsavond, 25-09-2013 een vierde open bri
ef voor u, uw kliek en uw betrokken collega's.

>>> http://nicovandenham.blogspot.nl/2013/11/open.html


In afwachting op de volgende misdadige actie, Nico van den Ham


________________________________________________________________ 

Open brief  nr. 4           persbericht

Dag mijnheer Paul de Haas,


Veel gebeurd, vierde open  brief

Dit is alweer de vierde open brief aan u, ofwel aan Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek. Er is ook zo veel gebeurd. Ik ga direct verder met vragen, want ik heb er nog zoveel! Dit keer niet meer over het misdadige gesjoemel van woningcorporatie Stadgenoot en haar politie/recherche met >>> bewakingscamera beelden, want er lezen ook andere mensen mee! De andere, door mij zeer gewaardeerde, bezoekers van deze website willen nu wel eens wat anders lezen dan alleen maar over al dat gesjoemel met die bewakingscamera beelden en dat kan!


Stadgenoot, Politie, Brandstichtingen 
Vertel eens mijnheer De Haas, waarom heeft de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) inmiddels woningcorporatie Stadgenoot en uw kliek, de politie helemaal niets gedaan toen ik, maar ook anderen al voor februari 2008 steen en been klaagden over die vele, vele >>> brandstichtingen in en om het wooncomplex van uw abjecte organisatie Stadgenoot. In die periode was er elke Zaterdagavond tussen 24.00 en 01.30 uur brandstichting in het woongebouw en gemiddeld 2 keer in de week op ongeregelde tijden.

Pyromaan betrapt

Omdat ons woongenot zo ongelooflijk werd vergald en wij in angst leefden, door het welbewust niets doen van uw wooncorporatie en de politie, heb ik in de nacht van 02-02 op 03-02- 2008 mij verdekt opgesteld. Ik heb al na een half uur gezien wie er brand, stichtte, wie dat was en waar hij verbleef. Daarna heb ik Stadgenoot opnieuw, maar liefst 10 maanden lang bestookt met e-mails, brieven, telefoontjes en heb ik ook uw dappere huismeester Jan Bulder d.m.v. steeds maar weer aanspreken gesmeekt wat te gaan doen. Ook uw criminele directeur de heer Anderiessen heb ik vele malen aangeschreven. Maar van deze asociale gewetenloze grootgraaier heb ik ook nooit antwoordgehad


Wijkagent Jack Druppers deed ook niets

Een maand of 2 later, toen De heer J. Druppers was geïnstalleerd als wijkagent in de Don Bosco buurt en zijn volstrekte nutteloosheid als politieman in de wijk kwam tentoonstellen, heb ik ook die bestookt met meldingen inzake de pyromaan. Ook wijkagent Druppers heb ik vele malen verteld wie de pyromaan was, wanneer hij toesloeg en waar de brandstichter verbleef.
Politieman Druppers deed ook niets, want die is veel te druk met het verzinnen van verhalen. Verzonnen verhalen, die deze blijkbaar >>> onschendbare schurk vervolgens misbruikt om >>> anderen he-le-maal kapot mee te liegen! Politieman Druppers was dus zo druk met >>> liegen en bedriegen en had dan ook geen tijd, om eens een keer op een zaterdagavond een uurtje of anderhalf te posten en de dader te traceren.  Dat heb ik toen dan maar gedaan!


Zwaar gewond slachtoffer, door zo'n brand, voor het leven verminkt het asociale  -wij hebben schijt aan de huurders- Stadgenoot liet hem barsten

Waarom mijnheer De Haas, heeft Stadgenoot nooit aandacht besteed aan het slachtoffer, een van uw huurders, die bij een van die vreselijke branden zwaargewond is geraakt. Een slachtoffer die voor de rest van zijn leven verminkt is als gevolg van een van de vele onnodige branden. Nooit, mijnheer De Haas heeft Stadgenoot aandacht aan dit slachtoffer besteed. Heb ik dan toch gelijk? Ik roep het al jaren.
Stadgenoot is een enorm asociale organisatie die met volstrekte schijt aan haar huurders >>> haar huurders oplicht!


Asociaal Stadgenoot heeft lak aan huurders
Waarom ik 2 keer achter elkaar 'Stadgenoot heeft volstrekte schijt aan haar huurders' opschrijf (nu 3 keer) mijnheer De Haas? Dat is omdat u altijd zo achterlijk gaat schreeuwen en hopeloos met uw armen in de lucht gaat zwaaien als ik over de branden begin. Dat deed u ook weer op de door mijn toedoen (zoals u mij verwijt) vroegtijdige beëindigde dramatisch verlopen >>> informatie avond. U probeerde de mensen, die er nog niet zo lang wonen en die u uitsluitend als huurdersgepeupel ziet en behandeld, wijs te maken, 'dat er een paar incidentjes zijn geweest'.

Waarom was Stadgenoot zo blij met de vele brandstichtingen?
Dat klinkt raar en ongelooflijk, dat besef ik ook wel mijnheer De Haas, maar ik kan er toch niets anders van maken. Want waarom heeft u en uw kliek zelf niet ingegrepen?
Er was elke zaterdagnacht in die tijd brandstichting in of om het woongebouw en altijd tussen 24.00 en 01.30 uur. Elke maandag kon Stadgenoot, politieman/beroepsleugenaar Druppers en de huismeester Jan Bulder vaststellen dat mijn informatie de juiste was! Waarom lieten jullie de pyromaan daar ongehinderd mee door gaan?

Verhuizen uit ellende
Was u blij met al die branden, omdat er in die tijd zo massaal uit pure ellende werd verhuist? U wilde er een studentenflat van maken en dat wilt u nog steeds.
Elke flat die leeg kwam en ook nu nog steeds komt, die verhuurt u aan een student middels een campus contract. Was Stadgenoot daarom zo blij met al die branden?

Huurders uitroken voor studenten
'Wij roken die oorspronkelijke bewoners er gewoon uit dan kunnen er studenten in.'
Of daar nou nog meer zwaargewonden bij vallen en er van woongenot door angst, stank en afschuw, volstrekt geen sprake meer was, maakte Stadgenoot en haar kliek helemaal niets uit! Zo is het toch mijnheer De Haas? Geef eens een keer antwoord! U zwijgt al zo lang, wie zwijgt stemt toch toe? Waarom greep Stadgenoot en haar kliek niet in, terwijl dat zo makkelijk kon! U wist 10 maanden lang van mij en nog een ander wie het was, wanneer hij brand stichtte en waar hij verbleef!


Crimineel op kantoor uitgenodigd door stadgenoot
Waarom mijnheer De Haas  nodigt woningcorporatie een >>> crimineel uit op kantoor om brieven van huurder Nico van den Ham, gericht aan Stadgenoot, te laten lezen! Ik moest ik mij verantwoorden op uw kantoor omdat, ik brieven naar Stadgenoot had toegezonden, die u vervolgens aan de pyromaan hebt laten lezen en die daardoor zéér gekwetst was geraakt.

Gekwetste pyromaan liefdevol behandeld door Stadgenoot
Een gekwetste pyromaan, die zo onvoorstelbaar veel maatschappelijke schade heeft aangericht. Een gekwetste pyromaan die zoveel leed, angst en onrust heeft veroorzaakt, wordt bij u op kantoor uitgenodigd om mijn brieven te lezen. Ik heb er al meerdere malen eerder met u over willen praten, maar ook toen begon u al schreeuwend spastisch met uw handen in de lucht te zwaaien, net als op de informatieavond. U wilde het er absoluut niet over hebben. U weerlegt net zoals uw kliek nooit wat, u beschuldigt mij gewoon opnieuw van een door u en uw kliek verzonnen misdrijf als ik mijn mond er over open doe!

Art. 12 procedure
Ik ben op het ogenblik druk met een door mij zelf opgestarte art. 12 procedure en met het bestrijden van nog weer meer leugens, list en bedrog van uw vriend, politieman/beroepsleugenaar Jack Druppers, dus ik stop nu met deze open brief en ga daar mee verder.

Tot slot de rechter
Zolang ik niet voor een rechter kom heeft u, woningcorporatie Stadgenoot, Politieagent Jack Druppers en de rest van uw kliek niets te vrezen mijnheer De Haas en bent u inzake uw intens vuile streken zo onschendbaar als het maar kan. Mocht ik wel voor de rechter mogen of moeten verschijnen, dan komt u en kliek er misschien ook nog wel goed van af. Maar ja, dat blijft toch een gok mijnheer De Haas, want één telefoontje van een eerlijke rechter naar het 
eerlijke >>> Meldpunt Discriminatie Amsterdam , kan politieman Jack Harrold Druppers en uw hele misdaad-kliek als donderslag bij hemel ontmaskeren!

Ook per e-mail verzonden aan: 

pdehaas@stadgenoot.nl
 

jbulder@stadgenoot.nl
  

info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder  vangnet@ggd.amsterdam.nl             

amsterdamoost@sp.nl           amsterdam


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 
 JOURNALISTEN WELKOM! 

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.


Daar weer over klagen, nog meer straf!


Vorig bericht >>>  Stadgenoot | Gemeentebestuur moet ingrijpen

Open brief opgesteld i.s.m. onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper, snuiver Dhr. Vroeghindewey en onze corrupte -wie naait wie- waarheidscommissie