KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 28 oktober 2013

OPEN BRIEF AAN WONINGCORPORATIE STADGENOOT NR. 3

Open brief nr. 3          Persbericht

Woningcorporatie Stadgenoot en politie manipuleren camerabeelden!
Zoveelste poging om Nico van den Ham nog meer kapot te maken!


E-mail:


Mijnheer de Haas,

Na aanleiding van de voor mij heftige, slopende, levens ontwrichtende intense misdadige smeerlapperij van de laatste jaren door Stadgenoot en haar kliek.
Maar ook naar aanleiding van de voorlichtingsavond, 25-09-2013 een derde open bri
ef voor u, uw betrokken collega's en uw kliek.

>>> http://nicovandenham.blogspot.nl/2013/10/open-brief-nr.html


In afwachting op de volgende misdadige actie, Nico van den Ham

________________________________________________________________ 

Open brief  nr. 3           persbericht

Dag mijnheer Paul de Haas,

Jarenlange misdadige levens ontwrichtende vervolging voor onthuller zeer ernstige criminele misstanden bij woningcorporatie stadgenoot

In mijn vorige tweede open brief aan u mijnheer De Haas, had ik opnieuw vragen over het vele misdadige gesjoemel met bewakingscamera beelden door woningcorporatie Stadgenoot te samen met haar kliek, waaronder politieagent-toneelspeler Jack Druppers, maar ook de politie in het algemeen.


Wie is nou de werkelijke crimineel ik, of woningcorporatie Stadgenoot?
Ook in deze derde open brief mijnheer De Haas, heb ik helaas nog meer vragen over uw criminele activiteiten inzake het manipuleren van bewakingscamera beelden. 

Dus vragen over uw zoveelste poging mijn persoon nog meer kapot te maken en als crimineel weg te zetten, terwijl uzelf de crimineel bent mijnheer De Haas!

Laffe zielige criminelen
Wel een laffe en vooral zielige crimineel, net zoals uw
betrokken collega's.
Criminelen die onschuldigen  met hun valse beschuldigingen helemaal kapot liegen.
Criminelen die een normaal leven van onschuldigen volstrekt onmogelijk maken, door ze te criminaliseren en psychiatriseren voor een armzalige >>> veer in de reet van hun misdadige baas. Allemaal om de aandacht voor hun eigen misdaden weg te sluizen en zo hun eigen vuile zaakjes af te dekken. 


BEWAKINGSCAMERA'S REGISTREREN OOK ONSCHULD! ECHTER NIET BIJ
HET GEWETENLOZE, ASOCIALE, MISDADIGE STADGENOOT EN HAAR KLIEK!


Valse aangifte om Nico van den Ham nog meer kapot te maken
Ik ga verder met de vragen: Waarom mijnheer de Haas heeft u huismeester Jan Bulder met een USB stick waar bewakingscamerabeelden op staan naar het -wij hebben lak aan wet en regel- politiebureau aan de Lineausstraat gestuurd om valse aangifte tegen mij te doen wegens vernieling van een deurdranger?
Op die bewakingsbeelden was te zien, dat ik uit goedheid/en of een natuurlijke reactie een onderdeel van die vernielde deurdranger van de vloer raap en op een elektriciteit-kast leg. Dit in aanwezigheid van mijn buurman, die ook te zien was op die beelden.


Beelden van moment van vernieling weg, zoals gebruikelijk!
Op die beelden kun je ook zien wie die deurdranger heeft vernield, maar net dat kleine stukje heeft u, Stadgenoot er >>> er af gehaald, of mocht ik in overleg met Stadgenoot van uw volgzame recherche niet zien! Wat voor een crimineel gedrag van u en uw betrokken collega's én van uw kliek, de politie is dat mijnheer Paul de Haas. Wat voor een zielige, gewetenloze, meedogenloze laffe crimineel bent u nu eigenlijk zelf mijnheer De Haas? Heeft u geen vrouw, die eens tegen u zegt, 'man stop daar toch eens mee, dat kun je toch niet maken!' Of verteld u thuis uw schurkenstreken niet mijnheer De Haas?


Beledigd mijnheer Paul de Haas?
Bent u nu weer beledigd mijnheer De Haas, ja dat voelt rot he! Ik ken het maar al te goed en lijd er dan ook al jaren heel erg onder! Maar dan wel met dat verschil dat u de werkelijke crimineel bent en ik het slachtoffer van een steeds groter wordende misdaadkliek. Een slachtoffer die niets op zijn geweten heeft, maar al jaren wordt vervolgd zonder tussenkomst van een rechter. Dat ik lijd en het zo zat ben, mij altijd maar doodongelukkig en wanhopig te voelen, zal u en uw intens gewetenloze corrupte bende wel als muziek in de oren klinken, maar dat moet dan maar. Veel plezier er mee!


Criminaliseren
Maar als u telkens zo beledigd bent mijnheer De Haas zoals u mij zo af en toe te kennen geeft, waarom weerlegd u mijn beweringen dan niet gewoon? De enige reacties van u, woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek is telkens maar weer mijn persoon nog meer valselijk te beschuldigen van ernstige misdrijven.

Psychiatriseren
Maar ook >>>
psychiater/bungalowverhuurder Herman Plas van de GGD Amsterdam samen met de politie telkens maar weer naar mijn deur toe te sturen.
Die dappere politieagent roept dan heel hard POLITIE,
want dat klinkt dan heel erg luid door die (binnen) gang en zo probeert u de buren te doen laten geloven, dat er met mij wat aan de hand is. Stemminmakerij dus!

Bovendien kunt u en politieagent Jack Druppers weer valselijk in mijn dossier vermelden dat ik Psychisch gestoord ben, want zielenknijper Herman Plas heeft 1 minuut voor mijn deur gestaan, dus heeft deze geneeskundig geschoolde oplichter zijn diagnose kunnen maken. Voor de deur gestaan, want ik laat de schurk er nooit in en sta hem ook niet inhoudelijk te woord.

Deurdranger

Wie heeft die deurdranger nou vernielt mijnheer De Haas? Dat weet u toch wel! Heeft u die beeldopname gemanipuleerd of heeft u gewoon met de recherche afgesproken om mij het moment van vernieling niet te laten zien. Ik ben maanden met justitie bezig geweest mijnheer De Haas. Maanden! Lol mijnheer De Haas? Dat zal best wel, daarom bent u ook zo'n zielige crimineel. Anderen helemaal kapot maken, hun leven totaal ontwrichten, daar kikt een laf misdadig mannetje als u op. Hetzelfde geldt voor politieman Jack Druppers en uw betrokken collega's en de rest van uw kliek.

Aangetekende sommatie van het onnozel bedrijfsjuristenwicht van Stadgenoot
Tot slot mijnheer De Haas nog wat vragen over die aangetekende sommatie (de zoveelste) die ik van het onnozele bedrijfsjuristenwicht van Stadgenoot mr. M. bos heb gehad. Een dure aangetekende brief waarin het wicht mij sommeerde de schade te betalen aan die deurdranger. Het domme wicht stuurde mij die sommatie, terwijl het zogenaamde politieonderzoek nog maar net was begonnen. Een meester in de rechten zou toch moeten weten, dat dat uitermate ongebruikelijk en onbehoorlijk is. Maar dat is niet het enige domme aan deze mevrouw! Weet u mijnheer De Haas, hoe mr. Melanie Bos aan haar titel is gekomen?  Afgekeken op school misschien?


Nog steeds niet betaald
Ik heb de schade nog steeds niet betaald en ga dat ook niet doen mijnheer De Haas! Dit omdat ik niets heb vernield, die deurdranger niet en ook al dat vele andere niet, waar u mij al dan niet te samen met de politie/recherche vals van beschuldigd.


Nico van den Ham 'Crimineel' die maar niet in de buurt van een rechter mag komen.

Ook per e-mail verzonden aan: 

pdehaas@stadgenoot.nl
 

jbulder@stadgenoot.nl
  

info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder  vangnet@ggd.amsterdam.nl                        


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.
Daar weer over klagen, nog meer straf!

Open brief opgesteld i.s.m. onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper, snuiver Dhr. Vroeghindewey en onze corrupte -wie naait wie- waarheidscommissie


Vorige berichten:

>>> Lijst asociale en criminele werkwijzen woningcorporatie Stadgenoot


>>> Stadgenoot | gemeentebestuur moet ingrijpen

>>> Laf NOS tuig trapt dode huisarts nog meer kapot