KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 4 december 2012

WOONCOMPLEX STADGENOOT GETEISTERD DOOR BRANDSTICHTINGEN

Pyromaan kan jarenlang ongehinderd zijn gang gaan

Honderden brandstichtingen

Vanaf 25-05-2004 tot 10-01-2009, dus bijna 5 lange jaren zijn er honderden branden gesticht in en om het wooncomplex waar ik woon, het Louise Wenthuis' , eigendom van woningbouwcorporatie Stadgenoot. Langdurige perioden, soms maandenlang achter elkaar werd er steevast zo'n 3 keer per week brand gesticht. Dat gebeurde in het gebouw, maar ook in de directe nabijheid van het wooncomplex. Soms was het weer tijdje rustig en waren er geen branden.
Dan weer kregen wij een periode van 3 keer per week brand.

Een zwaargewonde, voor het leven verminkt

Tijdens een van de branden, een grote felle brand met onvoorstelbaar veel schade, is een medebewoner zwaar gewond geraakt. Die raakte opgesloten in de ruimte waar de felle brand woede en heeft zich in doodsangst door gewapend glas moeten vechten om zijn leven te redden. De medebewoner is daarbij voor zijn leven verminkt geraakt en verplaatst zich nu middels een schootmobiel.


Woningcorporatie Stadgenoot laat slachtoffer barsten
De asociale -wij hebben lak aan onze huurders-  woningcorporatie huisjesmelker
Stadgenoot heeft nooit ook maar enige aandacht besteed aan die medebewoner!
Niet onmiddellijk na de grote brand en ook niet daarna.


Onvoorstelbaar veel schade en overlast
Er zijn 3 vrachtwagens van de zakelijke huurder van Stadgenoot de firma Nelen in brand gestoken. Meerdere keren zijn alle toevoerleidingen voor de elektriciteitsvoorziening doorgebrand en zaten wij langdurig zonder elektra en dus ook zonder verwarming en lift. Ook hadden velen op de hogere verdiepingen dan geen water, omdat dat in zo’n hoog gebouw naar boven moet worden gepompt.

Stikdonker, rook en stank, enorme waterval
Telkens maar weer midden in de nacht het hele gebouw volledig gehuld in donker, gevuld met rook en stank die dagenlang bleef hangen. Het woongebouw is zo gebouwd, dat het binnengangen heeft met aan beide kanten van die gangen woningen. In het stikdonker niet alleen rook in al die gangen, maar ook een enorme waterval op de trappen van het trappenhuis. Een gesprongen dikke hoge druk bluswaterleiding was de oorzaak. De inhoud van die leiding was door de enorme hitte op de begane grond aan de kook geraakt. De leiding is op de zesde verdieping, door expansie opengebarsten.

Horror sfeer

Een afschuwelijke horror sfeer, die telkens maar weer een enorme indruk op de bewoners heeft gemaakt en onnodig langdurig het woongenot volledig heeft vergald! Huilende vrouwen, soms met een kind op de arm. Grote onrust en angst. Vele nachten zijn voor vele bewoners van de 171 woningen, jarenlang een enorme hel geweest!


Hoe abject kan een woningcorporatie, maar ook de politie zijn?
Hoe abject kan een woningcorporatie, maar zeker ook de politie, waaronder later ook wijkagent Druppers zijn, om dit welbewust, onnodig te laten voortduren?
Want dat is, wat er is gebeurd! Ik kan onomstotelijk bewijzen dat dat zo is.
Al voor februari 2008 heb ik de woningcorporatie Stadgenoot en de politie, veelal telefonisch of door middel van aanspreken, maar ook vele malen schriftelijk, waar ik ontvangstbewijzen van heb, medegedeeld, dat er meestal 3 branden per week werden gesticht om en in het Louise Wenthuis.


Elke zaterdagnacht tussen 24.00  en 01.30 u. brand!
In die periode gebeurde dat meestal 2 keer op doordeweekse dagen op ongeregelde tijden. Maar het gebeurde in die periode ook altijd op zaterdagavond en dan altijd tussen 24.00  en 01.30 uur.
Die zaterdagen en die vaste tijden waren natuurlijk de feiten, waar ik de nadruk op legde als ik de politie, de huismeester J. Bulder, diverse andere medewerkers van Stadgenoot en de directie van Stadgenoot, telkens maar weer het een en ander meedeelde en hen vroeg aan deze vreselijke en gevaarlijke situatie wat te gaan doen.

Woningcorporatie Stadgenoot én de politie deden helemaal niets!

Het tijdstip voor de volgende brandstichting in de volgende zaterdagnacht, stond in die (lange) periode elke keer weer vast.  

Stadgenoot en de politie hebben misdadig genoeg niets, maar dan ook niets ondernomen en lieten de gevaarlijke situatie voor de bewoners van 171 woningen volstrekt onnodig, welbewust nog langer voortduren.


Pyromaan zelf betrapt
In de nacht van 02-02 op 03-02-2008 heb ik mij tussen 24.00 uur en 01.30 uur verdekt opgesteld en al na een half uur heb ik de pyromaan betrapt. Dat was natuurlijk heel makkelijk op zaterdagavond, want elke zaterdagavond stichtte de pyromaan in die periode, zoals vermeld, brand tussen 24.00 uur en 01.30 uur.
Ik ben de pyromaan gevolgd en heb gezien welke woning hij binnen ging, dus ik had zijn adres! Ook heb ik hem herkend.

Stadgenoot en politie hadden nu naam en adres van pyromaan en tijdstip volgende brandstichting, maar deden helemaal niets
Vanaf dat moment 2 februari 2008! heb ik Stadgenoot, van huismeester Jan Bulder tot aan de directie van Stadgenoot toe, de politie in het algemeen en even later ook wijkagent Jack Druppers bestookt met telefoontjes, aanspreken, e-mails en brieven. Ik heb hen hen telkens maar weer het bovenstaande medegedeeld. Maar toen, dus vanaf 2 februari 2008, ook met de informatie wie de pyromaan was en waar hij verbleef en wanneer hij weer brand zou gaan stichten.

Elke maandagochtend niet voor twijvel vatbare informatie
Elke maandagochtend in die periode, heeft Stadgenoot, huismeester Jan Bulder en wijkagent Druppers geconstateerd, althans kunnen constateren, dat ik hen telkens had voorzien van niet voor twijfel vatbare informatie omtrent de brandstichtingen.
De wijkagent drinkt vrijwel dagelijks koffie en Cup-a-Soup bij huismeester J. Bulder op zijn kantoor en weet natuurlijk heel erg goed, of er wel of niet brand is gesticht in zijn wijk. Datzelfde geldt voor de huismeester Jan Bulder zelf, die wel weet of er voor de zoveelste keer in een van de complexen die hij beheerd, weer brand is gesticht.


Achteroverleunen
Maar woningcorporatie Stadgenoot en wijkagent Druppers bleven rustig achteroverleunen en lieten de gevaarlijke situatie opnieuw, door niets te doen onnodig nog langer voortduren. En dat terwijl die honderden branden reeds zeer grote
(ook maatschappelijke) schade en grote onrust onder de bewoners én een zwaargewonde, die voor zijn leven verminkt is, hadden opgeleverd.
Er gebeurde ondanks mijn steekhoudende en verifieerbare informatie helemaal niets!


Bewoners welbewust nog langer aan gevaar blootgesteld
Stadgenoot, de politie in het algemeen en wijkagent heer J. Druppers, hebben zo opnieuw welbewust bewerkstelligd, dat ons woongenot volstrekt onnodig voor nog langere tijd heftig werd vergald! Bovendien hebben zij de bewoners van 171 woningen door niets te doen, welbewust en onnodig nog langer aan groot gevaar blootgesteld.


Stadgenoot en politie kregen nog meer informatie
Later kwam ik er bij toeval achter, dat een student wonende in een studentenflat tegenover onze flat, precies dezelfde informatie als mijn informatie aan de politie had verstrekt. De naam, tel. nr. en e-mailadres van de student zijn in mijn bezit. Bovendien heeft deze man later, net zoals ik, voor de rechtbank een getuigenverklaring afgelegd.

Pyromaan uiteindelijk zelf maar gepakt

Op 10-01-2009, nadat Stadgenoot en de politie 10 maanden lang van mij, maar ook onafhankelijk van mij, van die student, wisten wie de pyromaan was, waar hij verbleef en aanstaande zaterdag tussen 24.00 uur en 01.30 uur weer brand zou gaan stichten, maar nog steeds niets ondernamen heb ik zelf actie ondernomen. Ik heb nadat de pyromaan 2 keer brand had gesticht op die avond, zoals dat wel vaker gebeurde, een eind gemaakt aan de jarenlange honderden brandstichtingen en heb de pyromaan een paar klappen gegeven.

Arrestatie
Dat was de eerste en hopelijk ook de laatste keer, dat ik iemand heb geslagen.
De politie kwam, om mij te arresteren. Zij hebben mij niet gearresteerd, maar eindelijk na zoveel jaren de pyromaan. Dit omdat o.a. zijn handen naar benzine roken, zo is mij later door de politie medegedeeld. Ik kreeg de andere dag bloemen van de buren omdat zij zo blij waren dat het eindelijk voorbij was.


Na straf nog een keer grote brand
Dankzij mijn ingrijpen en mijn getuigenis bij de recherche én de rechtbank is de pyromaan veroordeeld. Na het uitzitten van zijn straf heeft de pyromaan opnieuw een zeer grote en ingrijpende brand gesticht. Naar aanleiding daarvan heeft Stadgenoot, dank zij mijn informatie, waardoor zij wisten wie het was en waar hij zat, de pyromaan de toegang tot het gebouw kunnen, maar veel meer nog, wel moeten ontzeggen.


Mijn leven door woningcorporatie en haar kliek nu compleet verwoest
Nu er geen branden meer zijn en de rust in het gebouw dankzij mijn persoon is teruggekeerd, mag ik als enige bewoner mij er nog dagelijks intensief mee bezighouden. Sterker nog, mijn leven is sindsdien een hel. Voorheen had ik ook al niet zo’n goede verstandhouding met deze misdadige organisatie, maar sinds ik er voor heb gezorgd, dat er geen brand meer wordt gesticht, krijg ik een meedogenloze, afschuwelijke klokkenluidervervolging.

Misdadige acties
Woningcorporatie Stadgenoot is intensief bezig mijn leven onophoudelijk en op een onvoorstelbare manier middels talrijke misdadige acties, al dan niet te samen met haar kliek, zoals G.G.D. Amsterdam en wijkagent Druppers van bureau Linnaeusstraat, die allen zo om deze criminele organisatie heen dansen, kapot te maken. Zij doen grote moeite om mij uit mijn woning te krijgen en mij zo in mijn zestigste levensjaar dakloos te maken.

Doofpot
Stadgenoot en haar kliek is er alles aan gelegen dat haar vuile zaakjes, waaronder deze honderden branden, onder het vloerkleed te houden en verteld elke organisatie en verder iedereen die er over begint, dat het om een paar brandjes gaat. Ik heb er onomstotelijk bewijs van dat zij dat zo doen en ik beslist niet zo maar wat beweer!


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen branden

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.
 


Niemand kan mij op een leugen betrappen!

JOURNALISTEN         WELKOM


JURIDISCHE HULP GEVRAAGD

Nico van den Ham Tel. 06-19215778                      nico.vandenham@gmail.com

Gerelateerde berichten:

>>> Crimineel ontboden op kantoor Stadgenoot om mijn brieven te lezen!

>>> 
De criminele politieke bazen 

>>>
Klokkenluider

De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

Volgende berichten gaan over hoe het criminele Stadgenoot en haar kliek, mij op allerlei manieren meer en meer kapot probeert te maken


In samenwerking met onze corrupte woningcorporatie-redactie en onze corrupte politiezakenredactie