KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 22 december 2012

STADGENOOT | NICO VAN DEN HAM | HOE WORD JE EEN RACIST?

Hoe word je een racist terwijl je dat absoluut niet wilt?

Heel makkelijk, huur een woning van woningcorporatie Stadgenoot. Maak een eind aan jarenlange brandstichtingen in het wooncomplex waar je woont, en/of meld andere misstanden en de rest wordt verzorgd door Stadgenoot en haar kliek!Lees in dit bericht, wat ik heb meegemaakt

Lees hier mijn ongelooflijke, angstaanjagende relaas

Het begin van een heel ander, volledig ontwricht, leven

Gesprek wijkagent 

Op 21 mei 2010 verzocht ik wijkagent J. Druppers om een gesprek met mij inzake de vele bedreigingen van een medebewoner. Die medebewoner is de vriend van de pyromaan, die door mijn optreden en mijn getuigenverklaring bij de recherche en voor de rechtbank is gestopt met >>> brandstichten in en om het gebouw waar ik woon.
Daarna is hij veroordeeld, heeft nog een maal een grote alles verwoestende brand gesticht en is daarna het wooncomplex uit gezet.

Die medebewoner heeft de pyromaan jaren huisvesting verleend.

Na veroordeling bedreigingen

De bedreigingen hadden uiteraard te maken met het feit, dat ik zijn vriend had gestopt met brandstichten en zo heb bewerkstelligd, dat hij daarvoor is veroordeeld en Stadgenoot hem er met tegenzin wel uit moest zetten. Wijkagent Druppers stemde in met mijn verzoek en het gesprek vond diezelfde dag nog plaats. Dat was, zoals de wijkagent had voorgesteld buiten op straat, want dan kon hij roken.

Lijsten met door mij gepleegde discriminatie misdrijven, verzonnen door politieman Jack Druppers

Wij hebben dat gesprek gevoerd voor een gebouw van de politie 'De Eenhoorn'  en vrijwel onmiddellijk ging het gesprek niet meer over de bedreigingen, maar over lijsten. Wijkagent Jack Druppers  vertelde, dat ik wel op mocht passen, omdat het Meldpunt Discriminatie hem telefonisch had benaderd. Zij hadden hem medegedeeld, dat zij lijsten hadden met daarin vermeld, meerdere gevallen van discriminatie misdrijven door mij gepleegd in de stad. Het meldpunt had ook nog een lijst met meerdere gevallen van discriminatie misdrijven door mij gepleegd in het gebouw waar ik woon, zo vertelde hij.


Ontsteltenis
Mijn maag draaide om van ontsteltenis, dit omdat ik zeer tegen elke vorm van discriminatie ben en zeker weet dat ik nimmer heb gediscrimineerd en dat ook zeker niet zal gaan doen! De heer Druppers merkte wel hoe groot mijn verbijstering was en vertelde er nog bij, dat hij mij door dit mede te delen wilde behoeden voor verder onheil. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen.

Lang op mij ingepraat niet naar het Meldpunt Discriminatie te gaan!
Ik kondigde aan om onmiddellijk naar het Meldpunt Discriminatie te gaan.
Politieman Druppers heeft langdurig op mij ingepraat, dat vooral niet te gaan doen.
Ik zou het alleen maar erger maken voor mij zelf, omdat ik opgefokt zou reageren tegen de mensen van het meldpunt, zo besliste de wijkagent voor mij. Bovendien zo wist hij, had dat meldpunt geen ontvangstbalie. Ik zou beter ook niet kunnen bellen, zo deelde hij mij verder mede. Dat Druppers
absoluut niet wilde, dat ik naar het meldpunt zou gaan, was natuurlijk omdat zijn vuile ambtelijke leugens dan zouden uitkomen!

Geen individuele klachten, alleen lijsten, loog de politieman
Ik heb buurtregisseur Druppers uitdrukkelijk en meerdere malen gevraagd of er bij hem individuele klachten waren binnengekomen. De politieman verzekerde mij dat dat niet zo was. Het zijn alleen
die lijsten bij het Meldpunt Discriminatie zo deelde hij mij mede. Over de bedreigingen is niet meer gesproken.

Naar Meldpunt Discriminatie gegaan
Ik ben naar huis gegaan, heb het adres opgezocht en ben direct naar het Meldpunt Discriminatie Amsterdam >>> MDA aan de Vijzelstraat nr. 77-1 gegaan en werd daar uiterst vriendelijk ontvangen. Ik heb het verhaal van politieman Jack Druppers, inzake de lijsten met vermeldingen van discriminatie misdrijven door mij gepleegd verteld.


Meldpunt Discriminatie verbaast
Mevrouw xxxxxx die mij te woord stond, was nogal verbaast.
Dit omdat zij deze werkwijze niet herkende.
Het was de vrijdagmiddag voor Pinksteren, enigszins laat en mevrouw xxxxxxx zegde mij toe, het een en ander na Pinksteren uit te gaan zoeken en mij daarover te bellen.

Heel vervelend pinksterweekend. begin van een ander, ontwricht leven

Na een uitermate vervelend Pinksterweekend ben ik de dinsdag erop, 25 mei om kwart over negen 's morgens weer naar het meldpunt gegaan. Ik werd te woord gestaan door mevrouw xxxxxx en die beloofde mij, dat ik diezelfde ochtend nog opgebeld zou worden. Dat opbellen gebeurde al om 10.40 uur door mevrouw xxxxxxx die mij verzekerde, dat niemand van het meldpunt ooit van mij had gehoord en dat ik op geen enkele wijze in het systeem van het meldpunt voorkom! Dat wist ik natuurlijk wel, maar het was toch fijn, om dat nog eens van het meldpunt zelf bevestigd te krijgen.


Absolute leugens van politieman van politieman Jack Druppers, geen lijsten!

Er is dus absoluut geen lijst met daarin vermeld meerdere gevallen van discriminatie misdrijven door mij gepleegd in de stad en ook geen lijst van meerdere gevallen in het gebouw waar ik woon! Op mijn verdere vragen deelde mevrouw xxxxxxx mij ook nog mede, dat het Meldpunt Discriminatie nog nooit contact met de buurtregisseur, zoals een wijkagent in Amsterdam wordt genoemd, had gehad. Verder deelde zij mede dat het meldpunt ook geen contact met Druppers zouden gaan zoeken, omdat daar geen aanleiding voor bestond. Er waren immers geen lijsten!


Politieman Druppers opgebeld
Om 11.02 uur dus ong. 20 minuten na afloop van dat telefoongesprek met het meldpunt heb ik politieman Druppers gebeld. Druppers deelde mij mede, dat hij ongeveer één uur eerder in zijn auto een telefoontje had gekregen van de politiecentrale met de mededeling, dat het Meldpunt Discriminatie had gebeld. Zij hadden gevraagd of Druppers het meldpunt wilde terug bellen. En dat terwijl mevrouw xxxxxx mij juist een half uur daarvoor nog had verteld, dat het meldpunt nog nooit contact met Druppers had gehad en ook geen contact zouden gaan zoeken, omdat daar geen aanleiding voor was. Ik vertelde dat aan Druppers en die zou alles tot op de bodem gaan uitzoeken.
Hij zou mij daar de volgende dag, 26 mei over op bellen. Dat heeft hij niet gedaan!

'Plotsklaps wél een discriminatieklacht bij Druppers ingediend'

In dat zelfde telefoongesprek, op 25 mei dus, vertelde politieman Druppers ook nog, dat er nu wel ineens iemand uit het gebouw waar ik woon een melding, inzake een discriminatie misdrijf door mij gepleegd, bij hem had gedaan. Dat terwijl hij mij 5 dagen ervoor, inclusief het pinksterweekend, had verzekerd, dat er geen individuele klachten bij hem waren binnengekomen. Er waren alleen lijsten bij het Meldpunt Discriminatie inzake discriminatie misdrijven, door mij gepleegd in het woongebouw en in de stad, zo had politieman Druppers mij voorgelogen.


Wijkagent Druppers begon al te verzuipen in nog veel meer leugens! 
Politieman J. Druppers belde mij dus op 26 mei niet, zoals hij wel had beloofd.
Daarom heb ik op 27 mei zelf Druppers gebeld. Tot mijn stomme verbazing vertelde hij opnieuw, dat het meldpunt hem weer (de derde keer in nog geen week) telefonisch had proberen te bereiken. Ik heb na het gesprek met Druppers onmiddellijk weer het meldpunt gebeld en wederom werd mij verontwaardigd  verteld, dat zij nog nooit contact met politieman J. Druppers hadden gezocht!
Ook deze keer op 27 mei niet!


Mail aan politieman/buurtregisseur Druppers
Naar aanleiding van dit alles heb ik op 29 mei 2010 een (keurige) e-mail naar wijkagent Druppers gezonden en gevraagd, hoe dit nou toch allemaal kon.

Dreigen met aangifte smaad, laster en belediging
De heer Druppers reageerde hierop met een antwoord per e-mail én een brief in mijn brievenbus met dezelfde inhoud. Boven dat schrijven stond 'officiële mededeling'. Politieman-groot-leugenaar  Druppers dreigde mij in dat schrijven aangifte te doen inzake belediging, smaad en of laster als ik zijn 'naam en goede eer' nogmaals zou aantasten. Een brief 'op poten' die mij de indruk gaf, dat ik mijn mond verder moest houden.
 

Nooit mijn mond gehouden 
Ik heb echter vanaf dat moment mijn mond nooit gehouden en de heer Druppers heeft tot nu toe geen aangifte gedaan inzake belediging, smaad en of laster. De ook nog eens gewelddadige politieman heeft echter wel andere methoden om mij de mond proberen te snoeren!
Daarover in volgende berichten zonder meer, meer!
 

Schriftelijke verklaring Meldpunt Discriminatie
Het verhaal zoals hierboven omschreven, is door politieman Druppers, die de ambtseed heeft afgelegd, volledig verzonnen.
Daarvoor heeft het Meldpunt Discriminatie mij een schriftelijke verklaring gegeven.
Ik heb een klacht tegen de wijkagent ingediend bij de Commissie voor de Politieklachten te Amsterdam. Politieman Druppers was hierover laaiend en heeft dat bij die commissie duidelijk laten blijken, zo blijkt wel uit de stukken.
 

Doofpot Commissie voor de Politieklachten
Er is door de onafhankelijke (???) Commissie voor de Politieklachten niets, maar dan ook niets onderzocht en heeft de politieman op basis van aannemelijkheid in het gelijk gesteld. In het advies van de commissie aan de korpsbeheerder van de politie, dat is de burgemeester, wordt het woord aannemelijk dan ook 5 keer gebruikt. Dit terwijl er volstrekt niets is onderzocht! De enige die in deze kwestie middels een hoorzitting van die commissie is gehoord, is politieman Druppers, verder niemand. De medewerksters van het Meldpunt Discriminatie mochten absoluut niet worden gehoord en ook ik zelf niet!
 

Politieman weerlegde klachten niet, maar ging nog meer liegen
In schriftelijke reacties van wijkagent Druppers, maar ook tijdens dat horen, heeft hij nog veel meer verzonnen verhalen over mij bij de commissie aangeleverd en hij verzoop tijdens de procedure op een gegeven moment in zijn eigen leugens, zoals dat gaat bij (politie) mensen die niets anders doen dan liegen. Druppers heeft daarbij veel fouten gemaakt, die hem zonder twijfel zouden 'laten hangen' als er wel wat zou mogen worden uitgezocht!
 

Bange wanhopige vrijwilligers, zo verzon politieman Druppers verder
Dramatische, door deze politieman verzonnen, verhalen over bange vrijwilligsters van het Meldpunt Discriminatie, die geen oplossing meer wisten en de politieman uit angst belden om hem om raad te vragen. Dit alles omdat ik hen zo geïntimideerd had en dat zij uit angst voor mij die schriftelijke verklaring aan mij hadden gegeven.
Bij het meldpunt werken echter geen (bange) vrijwilligsters.
Ook dat heeft hij verzonnen.


Uitsluitend professionele medewerksters
Ook verzonnen, omdat bange, angstige vrijwilligsters die zich geen raad meer wisten, dramatisch, meeslepend en zielig klinkt, terwijl dat bij professionele medewerksters niet zo is. Integere professionele medewerksters, die hij ongevraagd meesleurt in zijn corrupte zaakjes en ook die medewerksters, zo van hun integriteit tracht te beroven.

Medewerksters niet bang, wel verontwaardigd over leugens
Er werken geen vrijwilligsters bij het Meldpunt Discriminatie, maar uitsluitend professionelen. De medewerksters hebben Druppers nimmer gebeld! Toen niet en bij mijn weten nog steeds niet, want waarom zouden ze zo'n theatrale leugenaar bellen.

Toneelspeler
Wijkagent Druppers is in zijn vrije tijd toneelspeler en schrijft sommige van die toneelstukken zelf. Daarin is hij nogal succesvol, zoals hij aan een ieder die het maar horen wil vertelt. Zeer belastend voor zijn slachtoffers, dat hij zijn verzonnen theatrale, dramatische verhalen ook tijdens zijn werk als politieman misbruikt. Dit, om zo te trachten zijn volstrekte nutteloosheid als politieman te verhullen en zijn vuile zaakjes toe te dekken. Dat hij een ander daarbij helemaal kapot maakt, laat deze gewetenloze beroepsleugenaar volstrekt koud.

Heel dom

Politieagent Druppers is niet alleen corrupt maar ook nog eens heel dom. Met die domheid bewerkstelligd hij zelf, door o.a. valse stukken aan te leveren bij de Commissie voor de Politieklachten, dat het door mij onomstotelijk bewezen kan worden dat hij de boel alleen maar belazerd en bedriegt. Die stukken zijn ook aan mij toegezonden, zoals dat in zo’n procedure gaat en zijn dus in mijn bezit. Schriftelijke bewijzen door hem zelf opgeschreven, waaruit kan worden vastgesteld hoe corrupt deze politieman is, duidelijk valsheid in geschrifte pleegt, knoeit met datums en zich onschendbaar waant en dat tot nu toe misschien ook wel is, zo zal uit latere berichten blijken.

Politie-leugenaar Druppers dient zelf, achteraf een discriminatieklacht in.
Mijn naam kwam niet voor in het systeem van het Meldpunt Discriminatie.
Nu wel, maar dat komt omdat de politieman, toen hij in de gaten kreeg dat ik het er niet bij zou laten zitten, pas veel later, dus achteraf, met 'slechts' een door hem verzonnen discriminatiemisdrijf, zogenaamd gepleegd door mij, dat misdrijf zelf heeft aangemeld bij het meldpunt Discriminatie. Wellicht in een poging, om met die ene achteraf ook door hem verzonnen en zelf ingediende klacht het toch nog een beetje te laten lijken, dat er toch nog wat van waar is van zijn verzonnen verhalen over de lijsten.

Druppers misbruikt medewerksters en een oude vrouw
Wijkagent Druppers misbruikt bij zijn corrupte werkwijze niet alleen de medewerksters van het meldpunt, maar misbruikt daarbij ook een oude medebewoonster, omdat hij natuurlijk een slachtoffer nodig had, inzake dat ene achteraf door hem aangemelde discriminatiemisdrijf. Met name dat misbruiken van die vrouw, die hij Joods noemt, terwijl zij dat niet is, heeft Druppers door al zijn liegen veel fouten gemaakt.

Politieman Druppers verzoop in zijn leugens, raakte in de war en maakt fouten
Schriftelijke door hemzelf opgeschreven verklaringen, inzake die ene achteraf door hem verzonnen kwestie, bewijzen onomstotelijk de abjecte werkwijze van deze politieman. Stukken die in mijn bezit zijn en veilig opgeborgen, bewijzen duidelijk dat hij valsheid in geschrifte pleegt en de boel op de meest ongelofelijke manier belazerd. Ik hoop dan ook, dat er eens een moment komt, dat het een en ander wel wordt onderzocht.
Dat in plaats van, dat hij weer een van zijn misdadige acties op mij los zal laten, omdat hij het niet accepteert dat ik mij, ook nu ook weer, over zijn misdadige acties beklaag.

Commissie voor de Politieklachten negeert verklaring Meldpunt Discriminatie
In het rapport van de Commissie voor de Politieklachten staat vermeld, dat zij heeft kennisgenomen van de schriftelijke verklaring van het Meldpunt voor Discriminatie die verklaard, dat ik voor 21 mei 2010 niet in het systeem van het meldpunt voorkwam.
Ook staat in dat rapport dat de commissie heeft kennisgenomen, van de schriftelijke verklaring van het Meldpunt Discriminatie, dat ik mij op dat meldpunt nooit intimiderend heb gedragen.

Medewerksters verklaren niet bang te zijn
Die medewerksters zijn dus nooit bang voor mij geweest en zijn dat nog steeds niet. Deze Commissie voor de Politieklachten, die onpartijdig en onafhankelijk is zoals zij zelf zeggen, hebben van dit alles kennis genomen, maar meer ook niet. De Commissie vermeld niet, wat zij daar allemaal van vinden. De Commissie heeft mijn klacht ongegrond verklaard op basis van aannemelijkheid en heeft de ontvangst van onomstotelijk schriftelijk bewijs wel vermeld, maar verder volstrekt genegeerd en wilde ook geen medewerksters van het Meldpunt Discriminatie horen.

Klachten daarna ingediend bij Nationale Ombudsman
Later heb ik, zoals dat mogelijk is als een klacht bij die commissie niet gegrond wordt verklaard, dezelfde klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman.
Een soort van hoger beroep dus.

Klagen bij de Nationale Ombudsman over een corrupte politieman.......
Dat is mij heel duur komen te staan!


Hierover meer in latere berichten.

Naschrift; ik heb bij diverse instanties opnieuw klachten ingediend o.a. over het bovenstaande relaas.


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken 


De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD JOURNALISTEN WELKOM!

Gerelateerde artikelen aan: 
Stadgenoot | Hoe word je een racist

>>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

>>> Stadgenoot | Hoe word je een pyromaan

>>> Stadgenoot | Hoe word je een vandaal

 
I.s.m. onze corrupte politiezakenredactie en onze zuipende waarheidscommissie

Volgende bericht: Commissie voor de Politieklachten