KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 28 oktober 2012

DE MISDADIGE WERKWIJZE VAN WONINGCORPORATIE STADGENOOT

 

Dit is mijn eerste bericht op deze begin oktober 2012 aangemaakte weblog.
Een heel ander bericht dan aanvankelijk de bedoeling was.
Ik heb zelf geen computer en ben ook niet met computers opgegroeid.
Het heeft mij dan ook wel moeite gekost om deze weblog zo te krijgen als het nu is.


Ik heb deze weblog aangemaakt, in de meer dan fantastische hoofdvestiging van de openbare bibliotheek aan de Oosterdokskade te Amsterdam en doe daar ook mijn berichten en verder alles wat met computers te maken heeft.
Sinds 14 november 2012 staat ook mijn telefoonnummer op deze weblog.

Dit omdat ik niets te verbergen heb en open sta voor reacties. Bovendien wilde ik via mijn berichten vragen om juridische hulp en dan moet je bereikbaar zijn.

Ik heb vele relazen klaar liggen, die ik de komende tijd op deze site wilde gaan plaatsen. Echter, al voordat ik berichten heb geplaatst, zijn de eerste anonieme bedreigingen al binnen. Ik ga mij dan ook eerst bezinnen, voor dat ik met deze weblog verder ga.

Ik heb de afgelopen jaren heel veel mee gemaakt, inzake de misdadige en asociale werkwijze van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder de wijkagent, de politie in het algemeen en de G.G.D. Amsterdam. Ik heb daarover klachten ingediend bij instanties die daarvoor bedoeld zijn. Klachten over de politie heb ik ingediend bij de Nationale Ombudsman. Dat is mij heel, heel duur komen te staan.

Klagen over woningcorporatie Stadgenoot en/of de politie wordt beslist niet geaccepteerd. De waarheid mag niet boven tafel, wat in de doofpot zit, dat moet daar blijven. Daar wilde ik o.a. over berichten. Daar wilde ik anderen voor waarschuwen en daar wilde ik in al mijn wanhoop, via deze weblog juridische hulp voor vragen.

Berichten of beter gezegd relazen, die zo heftig zijn, dat ze eigenlijk niet geschikt zijn om aan anderen mede te delen, omdat men dan wellicht denkt dat ik gek ben. Knettergek, denkt men dan misschien wel, omdat in dit 'keurige en beschaafde land' zoiets niet gebeurt. 'Dat soort misdadige werkwijzen vinden uitsluitend in sommige andere landen plaats', zo wordt ons immers door de overheid via de media voorgehouden.

Maar omdat vrijwel al het verschrikkelijke, wat ik beweer meegemaakt te hebben en wilde publiceren op deze weblog, te verifiëren is en ik dus ook open wilde staan voor reacties of kritiek, heb ik mijn tel. nr. en mijn e-mail adres vermeld op dit blog.

Vrijwel alle relazen die ik wilde publiceren op deze weblog, kan ik ondersteunen met degelijk, steekhoudend, meest schriftelijk bewijs, waaruit onomstotelijk blijkt, dat het zo is, zoals ik beweer het meegemaakt te hebben.

Alhoewel ik natuurlijk wel degelijk het vermoeden heb, vanuit welke hoek die anonieme bedreigingen komen, doe ik daar geen uitspraken over en ga daarover zelfs niet suggereren.
Dat doe ik niet, omdat ik nu juist middels mijn berichten via deze weblog, wilde protesteren, waarschuwen en om hulp vragen inzake verzonnen verhalen.
Verzonnen door Stadgenoot en de wijkagent. Zware valselijke beschuldigingen van kleine, maar ook grote, zeer ernstige misdrijven! Dit alles zonder hoor en wederhoor en zeker niet op zoek naar waarheidsvinding.


Hoor en wederhoor, een van de beginselen van een redelijke, gelijke en vooral eerlijke behandeling, is mij door Stadgenoot en de kliek die zo om deze organisatie heen danst altijd ontzegd!

Ik wilde via deze weblog een ieder ook waarschuwen, om op te passen om als fatsoenlijk burger de maatschappij te dienen. Dit, door bijvoorbeeld te bewerkstelligen, door middel van persoonlijk ingrijpen, dat een pyromaan die al 5 jaren lang vele honderden branden had gesticht in en om een groot woongebouw van woningcorporatie Stadgenoot, daarmee wel moest stoppen.

Ik heb geen enkel bewijs waar de anonieme bedreigingen, om mij te dwingen niet te publiceren op deze site, vandaan komen en ik ga mij dan ook niet schuldig maken aan datgene waartegen ik zelf zo heftig protesteer. Niemand heeft mij in al die jaren dat deze omvangrijke kwestie speelt, kunnen betrappen op een leugen en dat wil ik graag zo houden.


Als ik verklaar denk te weten, wie mij heeft bedreigd en ik het niet keihard kan bewijzen, dan wordt het een en ander al snel geïnterpreteerd als verzonnen, of als een leugen en dat wil ik niet! Ik ga mij nu eerst bezinnen en advies inwinnen voordat ik eventueel verder ga met deze weblog. Opnieuw en voor de zoveelste keer is deze simpele klokkenluider de mond gesnoerd.

De vuile zaakjes van woningcorporatie Stadgenoot, politie Linneausstraat Amsterdam en de G.G.D. Amsterdam blijven zo in de grote doofpot van deze kliek. Zij kunnen zo dan ook ongehinderd doorgaan met hun onwettige onvoorstelbare smeerlapperij. Helaas!

Tot slot, zoals ik al geruime tijd onder al mijn brieven vermeld inzake deze slopende kwestie:


VRIJWEL ALLES WAT IK IN DIT SCHRIJVEN EN IN VELE ANDERE STUKKEN INZAKE DEZE KWESTIE HEB VERKLAARD EN OPGESCHREVEN, IS TE VERIFIËREN EN IS DOOR MIJ OP GEEN ENKELE WIJZE OVERDREVEN. OOK NIET INZAKE DE JARENLANGE, HONDERDEN BRANDSTICHTINGEN IN EN OM HET WOONCOMPLEX, EIGENDOM VAN EN BEHEERD DOOR WONINGCORPORATIE STADGENOOT. HET WOONCOMPLEX WAARIN IK WOON, HET "LOUISE WENTHUIS".

NIEMAND KAN MIJ OP EEN LEUGEN BETRAPPEN!

JURIDISCHE HULP GEVRAAGD JOURNALISTEN ZEER WELKOM!

Link > ANNE MARRIE TEN BERGE

Nico van den Ham tel: 06-19215778